तत्त्वज्ञान

भुते असतात का ?

मी नविनच या वेबसाइटचा सदस्य झालो आहें.

एजीओजी

दीपावलीचे निमित्त साधून सर्व मनोगतींना कळवण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की आपापल्या बोलीभाषेत वेगवेगळ्या विषयांवर गप्पा मारण्याकरता ( चॅटींग - चॅटरूम्स) , जालावर अनुदिनी लिहिण्याकरता (ब्लॉग्स) त्याचप्रमाणे भारतातील विविध माहिती

व्याकरण महाभाष्याची प्रस्तावना - एक मराठीकरण - भाग ६

हा भाग पुन्हा लांबीला लहान लिहिलेला आहे. यातील मुद्द्यांची उपक्रमावर बाकी ठिकाणी ज्वलंत चर्चा होत आहे. ती विचारपूर्ण आणि आवेशपूर्ण मते या लेखाच्या अनुषंगानेही मांडली तर संवादात भर पडेल, म्हणून हा लिहून काढायची घाई केली.

कोण व कोणास

हा चर्चा विषय आहे की लेख हे माहीत नाही.

पण काल उडत्या तबकड्यांवर प्रतिसाद देतांना मी बरेच काही बकुन गेलो.
'बहुतेक विचारवंत एकच विषय घेतात नि तासत बसतात' वगैरे वगैरे.

 
^ वर