विनोद

पद्यानुवाद कसा करावा?

मला काही गीतांचा पद्यानुवाद करायचा आहे. पद्यानुवाद करताना मराठीत परदेशी फारशी, अर्बी, इंग्लीश शब्द वापरावे का संस्कृतप्रचुर मराठीचा वापर करावा? आंतरजालावर काही उदाहरणे मिळाली तर सांगा, रिफर करायची आहेत.

विवेकवाद,अध्यात्म आणि आत्मघात

विवेकवाद,अध्यात्म आणि आत्मघात

"काय हो,तुम्ही स्वत:ला मोठे नास्तिक आणि विवेकवादी समजता काय?"

नरसोबाच्या वाडीचा यज्ञ (इ.स.१८९०)

नरसोबाच्या वाडीचा यज्ञ (इ.स.१८९०)
[आगरकर यांच्या सुधारक पत्रात "धर्माचा सुकाळ आणि बकर्‍यांचा काळ" या शीर्षकाचा एक लेख आहे.त्यातील काही निवडक भाग पुढील प्रमाणे:--]

शिळ्या कढीला ऊत

महाराष्ट्रात, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात ब्राह्मणविरोधी चळवळीचे नेतृत्व करणार्‍या मंडळींमध्ये प्रा. हरी नरके यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. नरके यांचे विचार आणि भाषा आ.ह.

आध्यात्मिक प्रवचन

आध्यात्मिक प्रवचन

प्राचीन जोक :)

मी आठवीत असताना संस्कृत पाठ्यपुस्तकात असलेली एक गोष्ट आठवतेय. संस्कृतमधे असल्याने ती प्राचीन असावी बहुतेक. ती अशी- तीन भाउ प्रवासाला निघालेले असतात. पुर्वी प्रवास चालात चलत करत. कस कय बुवा ते मात्र कळत नाही.

कोडे: घड्याळे आणि इमारत

समजा आपल्याकडे एकाच प्रकारची अनेक घड्याळे आहेत. एका १०० मजली इमारतीच्या विशिष्ट क्ष व्या मजल्यावरून खाली पडले तर कोणतेही घड्याळ फुटेल, क्ष पेक्षा वरच्या कोणत्याही मजल्यावरून खाली पडले तरी कोणतेही घड्याळ फुटेल. क्ष पेक्षा खालच्या कोणत्याही मजल्यावरून खाली पडले तर मात्र कोणतेही घड्याळ फुटणार नाही. क्ष हा मजला कोणता ते शोधावयाचे आहे.

शास्त्रीय संगीताचे श्रोते

शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलींना जे श्रोते जातात, त्यांचे निरीक्षण करता काही ठोस मतं नोंदवता येतात.

सारे चानेल थकले गात कलमाडी भ्रष्ट्र गाथा

आता या अखेरच्या क्षणी राष्ट्रकुल'च्या गोंधळ सोडवायला पंतप्रधान धावले काय उपयोग?

या कायद्यांचा तुम्ही एकटे असताना हसण्या साठी उपयोग करा.

ब्लॉगिंग जगतातून साभार पोहोंच .
या कायद्यांचा तुम्ही एकटे असताना हसण्या साठी उपयोग करा.
प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी .
सार्वजनिक ठिकाणी दारू , सिगारेट पिण्यास बंदी.
या घातपाता मागे परकीयांचा हात आहे.

 
^ वर