गणित

जमीनीचे क्षेत्रफळ

नमस्कार मित्रांनो
आपली मदत हवी आहे
जागेचे क्षेत्रफळ आणि भाव कसे काढायचे?
काही प्रश्न

* 1 एकर जमीनचे, जर स्क्वेयर मीटर मध्ये तिचे क्षेत्र काढायचे असल्यास किती येईल?

* 500 रु. प्रती वार(यार्ड) या दराने 1 एकर जमीनीला किती भाव येईल?

* 4442 वार(यार्ड) चे गुन्ठामध्ये मध्ये किती क्षेत्र येईल?

* 1000 रु. प्रति गुन्ठा या दराने 1 एकर जमीनचे किती भाव किती येईल?

* 6000 रु. प्रति स्क्वेयर मीटर या दराने 1 एकर जागेचे भाव किती येईल?

* 4442 वार(यार्ड) म्हणजे किती गुन्ठे?

* जर 1000 रु. प्रति गुन्ठा या दर असलेल्या जागेचे प्रती,चौरस मीटर(स्क्वेयर मीटर) दर कीती येईल?

संख्याशास्त्रातील विश्लेषणासाठी मदत

एका संशोधन प्रकल्पातील सांख्यिकी विश्लेषणासाठी (Statistical Analysis) मदत हवी आहे. मदतकर्त्याला शक्यतो SPSS या संगणकीय आज्ञावलीचे ज्ञान असावे. संशोधनासाठीच्या प्रश्नावलीची छाननी करणे, विदा संकलन करण्यास मदत करणे, जमा झालेल्या विद्याची साफसफाई करणे , विद्याचे विशेषण करणे आणि या सगळ्यांतून निघणारे निष्कर्ष संकलित करणे असे या कामाचे स्वरुप आहे. या व्यतिरिक्त या संशोधनातील परिकल्पनांची / गृहितकांची / गृहितकृत्यांची पडताळणी करणे ( Hypothesis testing) आणि शोधपद्धती (Research Methodology) या विषयावर इंग्रजीतून चार शब्द लिहिणे हेही करता आले तर उत्तमच.

लेखनविषय: दुवे:

गप्पा गणितज्ञाशी! भाग 5/5)

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 1/5)
गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 2/5)
गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 3/5)
गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 4/5)

रूपालीच्या आतल्या कोपऱ्यात डॉ. भास्कर आचार्य कॉफी पीत बसले होते. मला पाहता क्षणीच बसण्याची खूण करत खिशातून चिठ्ठी काढून माझ्या हाती सरकवली. चिठ्ठीतील कूट प्रश्न अशा प्रकारे होते.

प्रश्न 1

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 4 /5)

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 1/5)
गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 2/5)
गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 3/5)

हॉटेल वैशालीच्या एका कोपऱ्यात डॉक्टर आचार्य कॉफी पीत बसले होते. मी त्यांच्यासमोर बसल्यानंतर हातातील चिठ्ठी माझ्या हातात दिली. नेहमीप्रमाणे त्यात 2 कूटप्रश्न होते.

प्रश्न 1
वडील व मुलाचे आताचे वय अनुक्रमे 43 व 16 आहे. यानंतर किती वर्षानी वडिलाचे वय मुलाच्या वयापेक्षा दुप्पट होईल?

प्रश्न 2

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 3/5)

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 1/5)
गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 2/5)

आयुकाच्या कँटीनमध्ये कॉफी पीत असताना डॉ भास्कर आचार्यानी मला पाहिले. समोरच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर माझ्या हातात त्यांनी एक चिठ्ठी सरकवली. नेहमीप्रमाणे त्यात दोन कूटप्रश्न होते.

प्रश्न 1:

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग: 2/5)

डॉ. भास्कर आचार्य कॉफी शॉपच्या कोपऱ्यातील एका टेबलापाशी बसले होते. मला बघितल्यावर बसण्याचा इशारा करून माझ्याकडे त्यानी हळूच एक चिठ्ठी सरकवली.

हे काय?
तुमच्या विद्यार्थ्यांसाठी. तुमच्या विनोदी चुटकुल्यांच्या मोबदल्यात.....

मी चिठ्ठी वाचली. चिठ्ठीत दोन प्रश्न होते:

प्रश्न 1: एका पिशवीत 3 निळ्या रंगाच्या, 5 काळ्या रंगाच्या व 1 पांढऱ्या रंगाची अशा पायमोज्यांच्या जोड्या कोंबल्या आहेत. पिशवीच्या आत डोकावून न पाहता किमान किती पायमोज्या बाहेर काढल्यास एकाच रंगाची एक तरी जोडी मिळू शकेल?

वैदिक गणित ?

वैदिक गणित म्हणजे नेमके काय आहे हे बहुतेकांना माहीत नसते. या वर बाजारात पुस्तके आहेत पण ती आणून वाचण्याच्या फंदात फार कोणी पडत नाही, व वाचले तरी त्यावर विचार तर फारच कमी लोक करतात. त्यातून आपली मानसिकता अशी आहे कि कोणतीही गोष्ट वेद पुराणातून आहे असे म्हंटले कि आपला त्यावर चटकन विश्वास बसतो एवढेच नव्हे तर ते आधुनिक विज्ञाना पेक्षा श्रेष्ठच असणार असा पण आपला समज असतो. या मानसिकते मुळे वैदिक गणित म्हणजे गणिताची काही तरी श्रेष्ठतम पद्धती आहे असा एक भ्रम पसरलेला आहे.

गप्पा गणितज्ञाशी! (भाग - १)

डॉ. भास्कर आचार्याबरोबरच्या गप्पा... गणिताच्या!

कदाचित उपशीर्षक वाचून आश्चर्य वाटले असेल. कोण हा डॉ. भास्कर आचार्य? त्याच्या गप्पातून काय मिळणार? याचा आपल्याशी काय संबंध? मुळात हा कुठल्या विद्यापीठाचा? स्टॅनफोर्ड, ऑक्सफर्ड, हार्वर्डचा की कुठल्यातरी गावठाणातला? त्याच्या नावावर किती पेटंट्स आहेत? खरोखरच तो स्कॉलर आहे का? गूगलवर - लिंकडेनवर त्याच्याबद्दल काय माहिती दिली आहे? ... असे अनेक प्रश्न आपल्याला सुचतील. जरा दमानं घ्या. सगळ सांगतो.

आमच्या गावातील एक आश्चर्य

आमच्या गावात एक बाबू देवरुखकर म्हणून व्यक्ती आहे, वय ४५ . तसा मंदबुद्धीच आहे, गावात हमाली ,पेपर टाकणे वगैरे उद्योग तो करतो. पण त्याची स्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे .

लहानपणी शाळेत असताना त्याला मारकुटे मास्तर होते .त्यांच्या माराच्या भीतीने हा बाबू सगळी पुस्तके तोंडपाठ करून टाकी .म्हणजे अमुक धडा वाच,असे सांगितल्यावर पुस्तक नुसते समोर धरून तोंडपाठ धडा घडाघड म्हणून दाखवी.पण धड्यावरील प्रश्न विचारले असता त्यांची उत्तरे त्याला येत नसत ..............साहजिकच सतत नापास होत असल्याने चौथीतून त्याला शाळा सोडावी लागली.

लेखनविषय: दुवे:

शून्य ते अनंतापर्यंत......

प्राचीन भारतीय गणितज्ञांनी जगाला शून्य ही संख्या दिल्यामुळे गणितविश्वाला कलाटणी मिळाली हे कुणीही नाकारू शकत नाही. प्राचीन काळातील बॅबिलोनियन, ग्रीक, सुमेरियन, इजिप्त इत्यादींच्या संस्कृतीत वापरात असलेले अंक व गणितीय पद्धती कळण्यास फारच क्लिष्ट होत्या व सामान्यांच्या आकलनाच्या पलिकडच्या होत्या. भारतातून अरबांच्याद्वारे इतर देशात शून्य ही संकल्पना पोचल्यानंतरच तेथील तज्ञांना शून्याचे महत्व कळू लागले. शून्य ही 1, 2, 3 ... सारखी फक्त संख्या नव्हती. तर दशमान पद्धतीची सुरुवातच या संख्येने झाली. व काही शतकानंतर शून्याला पर्याय नाही हे जगाला कळून चुकले.

 
^ वर