गणित

कोडे : ओळखा तुमची टोपी

१०० कैदी आहेत. त्यांना बरोबर १ तासानंतर एका सरळ रांगेत उभे केले जाणार आहे.
१००वा कैदी सामोरचे ९९ कैदी पाहू शकतो , ९९ वा पुढचे ९८ .... ५० वा पुढचे ४९ .. १ल्याला कुणीच दिसणार नाही इत्यादी.

क्रिकेट आणि स्टॅटिस्टिक्स - ४: सचिनचा स्वार्थीपणा आणि तत्सम श्रद्धा

क्रिकेट आणि स्टॅटिस्टिक्स - ४: सचिनचा स्वार्थीपणा आणि तत्सम अंधश्रद्धा

गणितवादखंडन व काल्पनिक संख्यांचे मिथ्य

एकच गोष्ट सतत सांगितली गेली, मनावर सतत भडिमार केला की बहुसख्यांना ती खरी वाटू लागते. ह्या तीन सहस्रकांतील सर्वात मोठी अन्धश्रध्दा कोणती असेल तर सर्वत्र बोकाळलेला गणितवाद!

क्रिकेट आणि स्टॅटिस्टिक्स - ३ : क्रिकेट आणि ब्रिकेट

तुम्ही म्हणाल की संख्याशास्त्राचा क्रिकेटशी काय संबंध? क्रिकेट तर काही नशिबाचा खेळ नाही. त्यात कोणी नाणी उडवत नाही (पहिली नाणेफेक सोडली तर) किंवा फासे टाकत नाही.

कोडे : २ दिवे

३ मित्र (अ, ब , क ) एकदा जंगलातून जात असताना त्यांना आदिवासी लोक पकडतात.

त्यांना एका खोलीत डांबन्यात येते. काही दिवसानंतर आदीवास्यांचा प्रमूख त्यांना भेटतो.
तो त्यांना म्हणतो की

लेखनविषय: दुवे:

कोडे : दोन बाटलीत विष

हे कोडे शुची यांनी सांगीतलेल्या कोड्याचे थोडेसे मॉडीफिकेशन आहे :

इथे चोर दोन बाटलीत विष घालतो (शुची यांच्या कोड्यात फक्त एका बाटलीत विष घातले आहे)

लेखनविषय: दुवे:

कोडे: घड्याळे आणि इमारत

समजा आपल्याकडे एकाच प्रकारची अनेक घड्याळे आहेत. एका १०० मजली इमारतीच्या विशिष्ट क्ष व्या मजल्यावरून खाली पडले तर कोणतेही घड्याळ फुटेल, क्ष पेक्षा वरच्या कोणत्याही मजल्यावरून खाली पडले तरी कोणतेही घड्याळ फुटेल. क्ष पेक्षा खालच्या कोणत्याही मजल्यावरून खाली पडले तर मात्र कोणतेही घड्याळ फुटणार नाही. क्ष हा मजला कोणता ते शोधावयाचे आहे.

धर्म की विज्ञान: या द्वंद्वयुद्धाचा बळी (उत्तरार्ध)


पास्कलची प्रतिभा केवळ गणितातील नव्या नव्या सिद्धांतापुरतीच मर्यादित नव्हती.

वर्गमूलावली

आत्म्याविषयीच्या धाग्यात मात्र्योष्का बाहुल्यांचा उल्लेख वाचून शाळेत अभ्यासलेल्या "करणीची (सर्ड) उकल करा" कोड्यांच्या एका प्रकाराचे स्मरण झाले.
२+२+२+ ... या करणीची उकल कशी करावी?

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर