गणित

आकड्यांचा खेळ

काही आकड्यांचा खेळ करायचा आहे एका पुस्तकात. तर फ्रेंड्स, माहिती पुरवा. काही आकडे ठरावीक गोष्टींशी ( वास्तव वा काल्पनिक निगडित असतात.) असे तुम्हांला माहीत असलेले सांगा... उदा.

ऍलन ट्युरिंग: एक असाधारण वैज्ञानिक

(जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने....)

अल्बर्ट आइनस्टाइनचा सापेक्षता सिद्धांत (भाग- 4)

सापेक्षता सिद्धांत

अल्बर्ट आइनस्टाइनचा सापेक्षता सिद्धांत (भाग- 3)

ईथर माध्यम

ईथर माध्यम

अल्बर्ट आइनस्टाइनचा सापेक्षता सिद्धांत (भाग- 2)

20 व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम (भाग-5)

(भाग 1, 2, 3, व 4 साठी)

बासेल विद्यापीठातील प्राध्यापकपद

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम ( भाग - 4)

(डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम, भाग 1, 2 3 साठी)

पाणी हे जीवन

डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम (भाग - 3)

(डेनियल बेर्नुलीचे जलगतिकी दाबाचे नियम, भाग 1 2 साठी)

 
^ वर