यांत्रिकी

नवीन् कल्पनेचे किंवा संशोधनाचे पेटंट् कसे नोंदवावे?

नवीन् कल्पनेचे किंवा संशोधनाचे पेटंट् कसे नोंदवावे याबद्दल् माहिती शोधत् आहे, कृपया मदत् करावी. याचे अमेरिकेतील् आणि भारतातील् नियम काय् आहेत् याची माहिती देखील् द्यावी.

अणूऊर्जेपासून विजेची निर्मिती - भाग ९ - समारोप

सायन्स न शिकलेल्या अनेक लोकांना 'अॅटॉमिक' या शब्दाचा अर्थ माहीत नसतो. "हे ऑटोमेटिक एनर्जीवर काम करतात." अशा शब्दात अनेक लोकांनी माझी ओळख करून दिली आहे.

चला डोके लावूया...

९०च्या दशकात अमेरिकेत हा प्रयोग करण्यात आला होता.

नीकोन कुलपीक्स एल ११० बद्दल आधीक जाणुन घ्यायचे आहे...

मला नीकोन च्या या Nikon COOLPIX L110 यंत्रा च्या कार्यकुशलते बद्द्ल तुमची मते हवी आहेत..

आशा करतो आपण थोडा वेळ द्याल....

आपला आभारी....

लेखनविषय: दुवे:

एक लाख शहात्तर हजार कोटी रुपये.

टू-जी स्पेक्ट्रमच्या लायसेन्सेच्या प्रकरणी सुमारे १,७६,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण आता शीगेला पोचल्याचे दिसते. माझ्या आजवरच्या ऐकीवात हा सर्वात मोठा आकडा असावा.

ज्वालामुखि पासुन विज निर्मिती

ज्वालामुखि पासुन विज निर्मिती शक्य आहे का?
आपल्या प्रतिक्रिया सा॑गा.
आपल्या विचारा॑ना चालना द्या.
ज्वालामुखि मध्ये प्रच॑ड उर्जा आहे. मग का बर आपण या दिशेने विचार करत नाही.
Energy neither be create nor be destroy but it can be transfer into one form to another form.

गाय आणि विदाकेंद्रे (अर्थात डेटा सेंटर्स)

Source: lbl.gov
left

आपण जे काही इंटरनेट वापरत असतो, ऑफिसातील कामात विदाचे आदानप्रदान करत असतो, साठवत असतो, त्या सर्वाला विदाकेंद्रे अर्थात डेटासेंटर्स लाग

उपक्रम व ड्रुपल मोड्युल

प्रस्तावना : - काही अडचणी येतात उपक्रमवर वावरताना त्या बद्दल खुप आधीपासून सांगावे सांगावे असे वाटत होते पण व्यवस्थापन अधिकार्‍याबदल काहीच माहीत नाही व कोणाला सांगावे तेच कळत नव्हते, धम्मकलाडू नां विचारले व त्या खरडाखरडीतून हा

 
^ वर