भाषा

आजी - आजोबांच्या वस्तु - ५ (शिवणयंत्र)

काल मी आजी बरोबर फुलं वेचायला गेलो होतो. नंतर देवळातही गेलो. आजीने त्या वेलीवरच्या गुंजादेखील दाखवल्या. मस्त लाल चुटुक गुंजा!

लोकमित्र मंडळ - भाग २

श्री. यनावाला यांच्या परवानगी शिवायच
लोकमित्र मंडळ चा
भाग २ येथे सुरु करत आहे!

लेखनविषय: दुवे:

पल में तोला पल में माशा आणि सत्यनारायणाचा प्रसाद.

सत्यनारायणाच्या प्रसादासाठी सवामण रवा अणि सवा बाराशेर तूप लागले यावरून बर्‍याच अटकळी मांडण्यात आल्या. शेर आणि मण या परिमाणांत ज्यांनी कधीही काहीही मोजलेले नाही ते तिथेच गारद झाले. ;-) यावरून खालील विषयाची आठवण झाली.

गावरान (देशी) बाजरी नष्ट झाली

बाजरीच्या एका कणसात शेकडो फुले असतात. त्या फुलांवरील परागकण (नाव बरोबर आहे ना?) दुसर्‍या फुलांवर पडले की बाजरीच्या दाण्यांची वाढ सुरु होते. हे परागकणांचे वहन वार्‍याने होत असते.

लेखनविषय: दुवे:

मदत हवी आहे !!

भारतात (पुण्यात) घर (फ्लॅट) भाड्याने देताना कोणती काळजी घ्यावी लागेल ?

माझ्या माहितीप्रमाणे
घरमालक आणि भाडेकरू ह्यांच्यात एक करार करावा. ह्यात खालील गोष्टी अंतर्भूत आहेत-
१. दोन्ही व्यक्तिंचा पत्ता.

प्रमोदजी नवलकर

आत्ताच प्रमोदजी नवलकर गेल्याची बातमी वाचली. सर्वप्रथम आठवले ते त्यांचे मागच्या अधिवेशनातले दोन तसाचे तडाखेबंद भाषण.

दुसरे जाळे - वेब २.०: आंतरजालाचा संक्षिप्त इतिहास

आंतरजाल किंवा इंटरनेट हा एका रात्रीत जन्माला आलेला आविष्कार नाही. पण त्याच वेळी इंटरनेटच्या जन्माची गोष्ट म्हणजे एखादी मनोरंजक परीकथाही नाही.

लग्नस्थानी मीनेचा शुक्र चांगला की वाईट?

लग्नस्थानी मीनेचा शुक्र चांगला की वाईट?

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर