भाषा

मंगळाचा कुंभेत प्रवेश दिनांक २९ मार्च २००७ रोजी

मंगळाचा कुंभ राशीप्रवेश दिनांक २९ मार्च २००७

लोकहो,

संख्या

मित्र हो,
आपण संख्यांपासून सुरुवात करू. मला काही प्रश्न आहेत.

संख्यांचे प्रकार कोणते?
० ते ९ याला कोणत्या प्रकारच्या संख्या म्हणायच्या?

शाळेत हे सगळं काही शिकलो होतो. पण आता गंज चढला आहे. मदत करा परत् एकदा शिकायला...

लेखनविषय: दुवे:

मराठीतली फार्शी-१

मराठी भाषेत अनेक फार्शी शब्द इतके रूढ झाले आहेत की, आता एखादा शब्द फार्शीतून आला आहे हे सांगताही येणार नाही. ह्या शिवाय मराठीतले काही शब्द फारशी नसले तरी त्यांच्या निर्मितीमागे फार्शी प्रभाव आहे.

आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने...

ह्या समुदाय मराठी भाषा, बोलीभाषा, वाक्प्रचार, म्हणी, शब्दांच्या व्युत्पत्ती आदी विषयांवरील रंजक-रोचक देवाणघेवाण, सवालजवाब आणि चर्चा व्हावी.

लेखनविषय: दुवे:

अप्सरा

प्रस्तावना: हिंदू पुराणांत वारंवार येणाऱ्या अप्सरांबद्दल माहिती गोळा करावी असे काही दिवसांपूर्वी डोक्यात आले परंतु ही माहिती आपल्या पुराणांत संकलित नसून सर्वत्र विखुरलेली आहे.

गणित

गणित हा सगळ्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गाभा आहे. गणित ही प्रगतीची भाषा आहे. मराठीत गणित या विषयाचे अत्याधुनिक ज्ञान यावे यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 'गणित' हा समुदाय येथे सुरू करीत आहे.

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर