संस्कृती

गावच्या वाटेवर... इकासाच्या लाटेवर... संवाद-मंथन!!!

स्वत:च्या बळावर, कोणाच्या तरी प्रेरणेने, सरकारी योजनांच्या आधारे महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये सुधारणेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याला खरा विकास म्हणायचा, की विकासाची प्रक्रिया?

महाभारत - मतमतांतराचा परंपरेचा इतिहास

महाभारतावरून उपस्थित होणारे सारे प्रश्न महाभारतामध्येच उपस्थित केलेले आहेत असे दिसते. न्याय्य आणि अन्य्याय्य अशा अनेक घटना महाभारतात जागोजागी दिसतात.

स्स्स्... : एक माहितीपूर्ण लेखन

आपली कोल्हापूरचीच मिरची सगळ्यात जास्त तिखट अशी का कोण जाणे पण माझी समजूत होती.

कथा पादत्राणांची: एकमेव भाग!

महाराष्ट्राच्या नव्या पादत्राण संस्कृतीविषयीची माहिती देणारा हा लेख तुम्हाला येथेही वाचता येईल

वडिलांसाठी एकेरी संबोधन - कितपत योग्य?

साधारणपणे मध्यमवर्गीय पांढरपेशा वर्गांत वडीलांना 'अहो-जाहो' करण्याची पद्धत आहे. पण अलीकडे अलीकडे याच वर्गांतील काही कुटुंबांत वडिलांना "ए बाबा", "ए डॅडी", "ए पप्पा", असे एकेरी संबोधण्याची पद्धत रूढ होत आहे. हे कितपत योग्य आहे?

युयुत्सु - गाधांरी पुत्र !

हा कोण होता ?
गाधारीपुत्र ... पण हा पाडंवांच्या बाजूने महाभारतामध्ये होता अशी माहीती मला आजच भेटली.

लिपी आणि मौखिक ज्ञान

नमस्कार मंडळी,
प्रियाली यांनी या आधी सुरु केलेल्या या चर्चेत्तून पुढे आलेली माहिती, सदस्यांचे प्रतिसाद यावर विचार करत असता या परंपरेशी निगडित एका पैलूकडे माझे लक्ष गेले.

ज्ञानप्रसाराची मौखिक परंपरा

खुलासा: खालील लेख हा कोणताही वाद सुरू करण्याच्या हेतूने लिहीलेला नाही. लेखातील बरेचसे विचार प्राचीन असल्याने ते सद्य काळात लागू आहेत असा लेखिकेचा दावा नाही.

कातकरी: विकास की विस्थापन?

मराठी वाचक नक्की कुठली पुस्तकं वाचतात हा एक प्रश्न पडला आहे.

 
^ वर