विरंगुळा

कोडी - विचार करा वेगळ्या द्रुष्टीकोनातून : भाग १ - मद्यालय

"अ" आणि "ब" हे जिवलग दोस्त. दर शुक्रवारी कचेरी सुटल्यावर नजिकच्याच मद्यालयात जाऊन भरपूर ढोसणे हा त्यांचा आठवडी कार्यक्रम.

वर्तमानपत्रातील माझे आवडते सदर.

आपल्या दिवसाची सुरवात चहा आणि वर्तमानपत्राने(च) होत असते. प्रत्येकाच्या आवडीच्या वर्तमानपत्रा शिवाय आपला दिवस जणू सूरुच होत नाही. हातात वर्तमानपत्र पडल्यावर आपले आवडते सदर वाचल्याशिवाय मनाला चैनच पडत नाही.

चुका शोधा

खालील लेखनात काही चुका आहेत.( व्याकरण दोष तसेच टंकलेखन दोष नव्हेत.) त्या शोधून काढा.
***
(१)'वनभोजन' या विषया वरील एका शालेय निबंधातील उतारा:

आजी-आजोबांच्या वस्तु - १ (जातं)

काल आई आजीला फोनवर काहीतरी सांगत होती. की आता आपलं जातं माळ्यावर धूळ खात पडलंय. मला कळेना की जातं म्हणजे काय?

तर्कक्रीडा:५३:शापित कोण?

[ ठाणवईचे कोडे अवघड असल्याचे काही जणांनी कळविले. म्हणून हे नेहमीच्या पठडीतील कोडे; प्रा. रेमण्ड स्मुलियन यांच्या एका कोड्यावर आधारित.]
...............................................................................................................................

तर्कक्रीदः५२:भट्टतोता यांची ठाणवई

देवघरात नंदादीप ठेवण्यासाठी श्री.भट्टतोता यांना एक नक्षीदार लाकडी स्तंभ करून घ्यायचा होता.त्यासाठी त्यांनी
15 सेमी x 15 सेमी चौरस छेदाचा आणि 80 सेमी लांबीचा व्यवस्थित कापलेला लाकडी तुकडा आणला.तो सुताराकडे देऊन ते म्हणाले,

तर्कक्रीडा: ५१: गंधर्व, यक्ष आणि तुंबर

अमरद्वीपाच्या उत्तरेकडील भागात गंधर्व,यक्ष आणि तुंबर अशा तीन धर्मांचे लोक राहातात.गंधर्व नेहमी सत्य बोलतात. तर यक्ष असत्यच.

नवी लोकल !

मुंबईला नवी लोकल चालू झाल्याचं वाचलं. आनंद झाला.

१. यात तुमच्यापैकी कोणी बसलय का? कशी वाटली लोकल? खरच हवेशीर आहे की दुपारी दोन ला धावल्यामुळे हवा आत येऊ शकली ;) ?

 
^ वर