व्याकरण

आमच्या तारुण्यातील औनाड्याचे अवशेष: एक "थैल्लर्ययुक्त" लेख

आमचा यापूर्वीचा लेख गांभीर्यपूर्ण असला तरी त्यात अनवधानाने पण उत्स्फूर्तपणे "थैल्लर्ययुक्त" हा शब्दप्रयोग आल्याने उगीच वाद निर्माण झाला.

दुहेरी अर्थाचे सुभाषित

कॉलेजात असताना राहुल सांकृत्यायन यांच्या संस्कृत वेच्यांच्या संग्रहात बिज्जका (म्हणजे विजया) ह्या कवयित्रीची एक कविता मी वाचली होती. नीट आठवत नाही, आणि विभक्तीप्रत्यय आणि "चालवणं" वगैरे रामो राजमणिः च्या पलिकडे येत नाही.

समजा लेखनामध्ये प्रत्यय वापरणे बंद केले तर?

प्रत्ययाचा वापर केल्यामुळे एका शब्दाची अनेक रुपे होतात. त्या मुळे भाषा शिकणे अवङघड बनते. स्पेलिंग तपासणे क्लिष्ट होते. म्हणून प्रत्यय लावण्याचा (लावणे चा) नियम मराठी व्याकरणातून (व्याकरण तून) रद्द् करावा.

लेखनविषय: दुवे:

प्रमाणभाषा वि. बोलीभाषा

वर्णमाला- (समज- गैरसमज) या लेखातून प्रमाणभाषा वि. बोलीभाषा ही चर्चा बाजूला काढली आहे. इच्छुकांनी येथे चर्चा करावी.

अाता तरी जागे व्हा!

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=kolhapur001-00001-A...

अापले विचार?

जाता जाता काही -
.१ या संकेतस्थळावर 'शेतीविषयक', 'राजकारण', 'अस्सल [ईरसाल नव्हे] मराठी पाककला' अथवा 'सर्वसामान्य जिवनाविषयक' असे विविध चर्चायोग्य विषय असावेत.

वाट्टेल ते...

वरील पैकी आपल्याला वाट्टेल त्या विषयावर वाट्टेल ते, वाट्टेल तेवढं लिहा. माझ्याकडून काही अडकाठी नाही. मनसोक्त लिहा आणि तणावमुक्त व्हा. just enjoy!!!!!!!!! किमान शब्द मर्यादा पाळा ही अट नाही, फक्त काही तरी लिहा हे एकच माझं मागणं.

उकार (ऊकार) ?

नमस्कार मंडळी,
लहानपणापासून मला भेडसवणारे काही व्याकरणातील प्रश्न आहेत.
उ आणि ऊ वापरण्याचे व्याकरणामध्ये काही नियम आहेत का?
उदा.
पूर्व की पुर्व?
सुरु की सूरू?
माणुस की माणूस?
व्याकरणचे यासंबधी काय नियम आहेत.

प्रचार आणि प्रसार मधील फरक काय?

बरयाचदा वाचनामध्ये 'प्रचार आणि प्रसार' हे शब्द येतात.
एखाद्या गोष्टीचा प्रचार करणे म्हणजे प्रचार आलाच की?
या दोन शब्दांचा नक्की अर्थ काय?
दोन शब्दांमधील नेमका फरक काय?
उदाहरणासहीत स्पष्ट केलेत तर बरे होइल.

रम्या

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर