व्याकरण

मराठीतली फार्शी २-

मराठीतली फार्शी २-

शाब्दिक आणि व्याकरणाचे प्रश्न

जिथे क्रियापादे कर्त्याच्या लिंगानुसार बदलतात तिथे दोन वेगवेगळ्या लिंगातील कर्ते एका उभयान्वयी अव्ययाने जोडले तर क्रियापद कोणते वापरावे हा प्रश्न मला नेहमी पडतो.

 
^ वर