विरंगुळा

तर्क. ४ नीर क्षीर विवेकः उत्तर

भांड्याचा विचार करा.त्यात प्रथम निर्भेळ दूध होते.आता त्यात र्थोडे पाणी आले आहे.पण 'अ'मधील द्रवाची उंची तेवढीच राहिली आहे.
लेखनविषय: दुवे:

तर्कक्रीडा :६:गणित अभ्यासमंडळ

गणित अभ्यासमंडळ या संस्थेचा मी सदस्य आहे. वर्षातून तीन वेळां संस्थेची सभा भरते.त्या बैठकीत मुख्यतः दोन विषयांवर चर्चा होते. १. पुढच्या सभेची तरीख ठरविणे. २.

अाता तरी जागे व्हा!

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=kolhapur001-00001-A...

अापले विचार?

जाता जाता काही -
.१ या संकेतस्थळावर 'शेतीविषयक', 'राजकारण', 'अस्सल [ईरसाल नव्हे] मराठी पाककला' अथवा 'सर्वसामान्य जिवनाविषयक' असे विविध चर्चायोग्य विषय असावेत.

वाट्टेल ते...

वरील पैकी आपल्याला वाट्टेल त्या विषयावर वाट्टेल ते, वाट्टेल तेवढं लिहा. माझ्याकडून काही अडकाठी नाही. मनसोक्त लिहा आणि तणावमुक्त व्हा. just enjoy!!!!!!!!! किमान शब्द मर्यादा पाळा ही अट नाही, फक्त काही तरी लिहा हे एकच माझं मागणं.

तर्कक्रीडा ५: तर्कसंगत निष्कर्ष

खालील विधानांत ठसठशीत लिहिलेले म्हणीचे वाक्य वाच्यार्थाने सत्य आहे असे मानावे.
त्यावरून काढलेले निष्कर्ष तर्कसंगत आहेत की नाहीत ते सांगावे.

(I) ज्याच्या हातात ससा तो पारधी.

आकड्यांच्या गमतीजमती

अ) बहुतेकांना माहीत असलेला गणिती संबंध :
(३)चा वर्ग + (४)चा वर्ग = (५)चा वर्ग

ब) फारसा माहीत नसलेला गणिती संबंध :
(३)चा घन + (४)चा घन + (५)चा घन = (६)चा घन

क) एकाच्या गमती
(१) चा वर्ग १
(११) चा वर्ग १२१

तर्कक्रीडा: ४ नीरक्षीर विवेक

[ हे कोडे अनेकांच्या परिचयाचे असेल. पण काही जणाना तरी ते नवीन वाटेल ]

आणि ही दोन काचेची मोजपात्रे आहेत. प्रारंभी मधे ३०० मिली . निर्भेळ दूध आहे. तर मधे ३०० मिली शुद्ध पाणी आहे.

तर्कक्रीडा :३ अंतरज्ञान

तर्कक्रीडा २ चे उत्तर एकलव्य आणि तो यांनी अचूक दिले. वरदा यांनी बीजगणिती समीकरणे लिहून उत्तर काढले.परंतु त्यांना उत्तराचे अनेक पर्याय आहेत असे वाटले. वस्तुतः उत्तर एकमेव आहे.

तर्कक्रीडा :३ अंतरज्ञान

तर्कक्रीडा: २ आश्रमकन्या

क्र.१ चे उत्तर वरदा यांनी युक्तिवादासह दिले.तर आवडाबाई यांनी उत्तर काढले पण कसे ते स्पष्ट केले नाही.
आता क्र. २

 
^ वर