विरंगुळा

कथा पादत्राणांची: एकमेव भाग!

महाराष्ट्राच्या नव्या पादत्राण संस्कृतीविषयीची माहिती देणारा हा लेख तुम्हाला येथेही वाचता येईल

तर्कक्रीडा १६: (अ) तुंबाडचे खोत (ब) नऊ अंकी संख्या

(अ) तुंबाडचे खोत तुंबाडला बाबा खोत आणि भाऊ खोत यांची घरे समोरा समोर अहेत.बाबा खोताच्या अंगणात नुकत्याच पाडलेल्या असोल्या नारळांचा ढीग आहे.

हॉट दिसण्याची स्पर्धा

महाराष्ट्र टाइम्स मधला हॉट दिसण्याची स्पर्धा हा लेख वाचला. हि स्पर्धा काहीच उपयोगाची नसली तरी ती अस्तित्वात आहे हे नाकारता येणार नाही.हा लेख वाचण्यासाठी इथे पहा http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/966108.cms.

तर्कक्रीडा १५:दोन लोककोडी

( कोड्यांपायी कुणाचा अधिक कालापव्यय होऊ नये. यास्तव ही सोपी कोडी आहेत.श्री.राज जैन यांची सूचना आहे तदनुसार उत्तरे व्यनी.तून पाठवावी ही विनंती.)

तर्कक्रीडा १४: सुंद आणि उपसुंद

सुंद आणि उपसुंद

तर्कक्रीडा १३: पिंपोधन आणि बिंबोधन

...............पिंपोधन आणि बिंबोधन

माहीतीपुर्ण लेख व त्याची सुची !

उपक्रमवर सापडलेले माहीतीपुर्ण लेख व त्याची सुची !

तर्कक्रीडा १२:शाब्दिक

तर्कक्रीडा १२ : यावेळी गणिती कोडे नाही. केवळ शाब्दिक आहे.

तर्कक्रीडा ११:अचंबिता आणि चकिता

अचंबिता आणि चकिता या दोघी बुद्धिमान आहेत.गणितात त्यांची विशेष गती आहे.एकदा त्या गणिताच्या बाईंना शंका विचारायला गेल्या.
........"या, ग, या! बसा." बाई आनंदून म्हणाल्या.

तर्कक्रीड १०:प्रमेयाचे वय

......... प्रा.प्रयुत आणि त्यांचा मुलगा प्रमेय काही पुस्तके आणण्यासाठी चालले होते.वाटेत प्रा.परार्ध भेटले. ते प्रयुतांचे मित्र.गणित हा दोघांचा आवडता विषय. त्याच विषयावर ते रस्त्यात बोलू लागले. प्रमेय चुळबुळला.

 
^ वर