विरंगुळा

तर्कक्रीडा क्र. १

(स ब ब )वर्ग =त ब क र स.
यात तीन अंकी संख्या (स ब ब ) चा वर्ग पाच अंकी संख्या (त ब क र स ) आहे.
इथे अंकांच्या जागी अक्षरे वापरली आहेत. (एक अंक-एक अक्षर)

चुपके चुपके चल री पुरवैय्या

चुपके चुपके चल री पुरवैय्या
बासुरी बजाय रे रास रचाए रे दैय्या रे दैय्या
गोपीके संग कन्हैय्या
चुपके चुपके चल री पुरवैय्या

उपक्रमरावांना सप्रेम भेट! ;)

आदरणीय उपक्रमराव,

राम राम!

किराणा भुसार अमेरिकन ष्टाईल!!

अमेरिकेत आल्यावर इथल्या सोयी सुविधा अंगवळणी पडून त्याचं अप्रूप वाटेनासं झालं की इथल्या असुविधांचा त्रास मात्र चांगलाच सुरू होतो. त्यातलाच एक छळ म्हणजे 'ग्रोसरी शॉपिंग' अर्थातच किराणा भुसार.

च्यामारी नक्की कोण कोण? ;)

बरं का मंडळी,

आता मी तुम्हा सर्वांना एक कोडं घालतो. या कोड्याचं उत्तर मध्येच सुटल्यासारखं वाटतं, पण नंतर लक्षात येतं की 'अरेच्च्या! आपलं काही चुकलं तर नाही ना?' ;)

आपण तर साला हैराण झालो विचार करकरून! तुम्हाला बघा सुटतंय का?

तू बर्फी, मी पेढा..;)

राम राम मंडळी,

उपक्रमवर अद्याप कविता विभाग सुरू झालेला नाही. तो जोपर्यंत सुरू होत नाही तो पर्यंत उपक्रमवर कुणीही काव्यलेखन करू नये अशी उपक्रमने नुकतीच एक सूचना केली होती, ती अद्याप स्मरणात आहे.

सारे प्रवासी घडीचे!

प्रवास.
कुठे न कुठे होणारा!

कधी आपणहून तर
कधी नाईलाजाने होणारा!

कधी रोजचा तर
कधी तरी झालेला खास!

कधी कामासाठी तर
कधी निष्कारणच झालेला...

या प्रवास आणी भटकंती चा धांडोळा घेणारांसाठी...

लगीन ठरलंया

लग्नाची तारीख ठरल्याची बातमी पाहून अगदी राहवेना.

ढाकुम टुकुम असं नाचत, गुणगुणत आम्ही थेट 'जलसा' वर पोचलो.

आम्ही गाणं ऐकतोय! ;)

१) मी लताबाईंचं गाणं ऐकत्ये!

२) आम्ही हिमेशचं गाणं ऐकतोय!

अहमदसेलरमधली खाद्यस्पर्घा..१

राम राम मंडळी,

आज मी तुम्हाला एका खाद्यस्पर्धेची गोष्ट सांगणार आहे.

 
^ वर