विचार

तर्कक्रीडा: ६६: गोगलगाय

गोगलगाय
श्री. लिखाळ यांनी काढलेले गोगलगाईचे अप्रतिम छायाचित्र पाहून पूर्वी वाचलेले एक कोडे आठवले.ते असे:

निमंत्रण - गुरुपौर्णिमा महोत्सव - २००८

गुरुपौर्निमेच्या हार्दिक शुभेच्छा !


गुरुकृपा ही केवलं शिष्यपरममंङ्लम् ।'

निमंत्रण

इन्द्राय इन्दो परिस्रव ।।

भारतात बरीच मद्यप्रिय लोकं जर ऋषीमुनी सोमरस पित होते तर आम्ही मद्यपान करणे गैर कसे अशी मखलाशी करतात.

डिजिटल लायब्ररी

डिजिटल वाचनालये

हा प्रकार तसा आता जुना झालाय. पण आपल्या कडील विद्यापीठांनी पदवीच्या वर्षाला असणारे प्रोजेक्टस् गंभीरतेने घ्यायला लागल्यापासून भारतातही याची गरजही वाढीला लागली आहे असे वाटते.

तर्कक्रीडा:६५: सोमो आणि पिमो

सुमो आणि पिमो : (1)
******************************************************************************
"या पाहा दोन पेट्या.त्यांवर क्रमांक आहेत. क्र.१, क्र.२."
"काय आहे या पेट्यांत?"
"प्रत्येक पेटीत एकच मोहोर आहे. ती सोन्याची (सोमो) असेल अथवा पितळेची (पिमो)."

तर्कक्रीडा:६४ उडीदपापड आणि मूगपापड

उडीद पापड आणि मूग पापड

समग्र ग्रंथ वाचल्याविण...

समग्र ग्रंथ वाचल्याविण.....
************************
......एखादे वचन गीतेत आहे,वेदात आहे,साधुसंतांच्या ग्रंथात आहे, म्हणून ते शिरसा वंद्य समजावे असे नव्हे. जे आपल्या बुद्धीला पटेल तेच शिरोधार्य मानावे.

अणू आहेत की नाहीत? - अणुवादाचे प्राचीन मंडन (भाग ३)

अणुवादाच्या खंडनाच्या ऐवजी यावेळी अणुवादाचे एक प्राचीन समर्थन आहे ते देत आहे.

मागील भागांचे दुवे
अणू आहेत की नाहीत? - अणुवादाचे प्राचीन खंडन (भाग १): ब्रह्मसूत्र २.२.१२ वरचे शांकरभाष्य

 
^ वर