विज्ञान

खगोलीय अंतरे मोजण्याची एकके


खगोलीय अंतरे मोजण्याची एकके

खगोलशास्त्रात दोन तार्‍यांमधील वा दोन ग्रहांमधील अंतर मोजण्यासाठी आपली पृथ्वीवरची परिमाणे फारच थिटी पडतात.

कृष्णविवर व अणुकेंद्रक

कृष्णविवरांत पदार्थाची घनता (एकक आकारमानांतील वस्तुमान) प्रचंड असते असे वाचनांत आले आहे.

खगोलशास्त्र आणि अवकाशविज्ञान

मला खात्री आहे की आपल्यात माझ्यासारखे हौशी खगोलशास्त्रज्ञ खूप असतील. त्यांना आणि सर्वच वाचकांना आकाशातील गूढ तारकाविश्व नक्की खुणावत असते हे मला माहीत आहे. या ज्ञानात भर पडावी ह्या उद्देशाने ह्या समुदायाची निर्मिती करत आहे.

लेखनविषय: दुवे:

आजच्या विज्ञानयुगांत हे अशक्य आहे?

आजचे युग हे विज्ञानाचे युग आहे, तंत्रज्ञानाचे युग आहे असे आपण म्हणतो. दोनशे वर्षांपूर्वी ज्या गोष्टी अशक्य वाटत होत्या त्या आता या युगांत शक्य झालेल्या दिसत आहेत. अजूनही काही गोष्टी निर्माण व्हायला हव्यात अशी माझी इच्छा आहे.

ई-शेतीचा यशस्वी प्रयोग "ई-सागू'

शेतीमध्ये भावीपणे माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला, तर शेती नक्कीच फायद्याची होऊ शकते. भारतभरात अनेक शेतकरी व संस्था हा प्रयोग राबवीत आहेत.

पर्यावरण बदल - कारणे, परिणाम आणि कृती -उत्तरार्ध

या लेखाच्या पूर्वार्धात, वातावरण बदलाची कारणे आपण थोडक्यात बघितलॊ आणि तसेच त्याचे परिणाम सुद्धा. "वातावरण बदल" हे नुसतेच एक hypothesis न राहता अनेक शास्त्रज्ञांनी संशोधन आणि अभ्यासाअंती दुजोरा दिलेले शास्त्र हळू हळू होत गेले.

विज्ञान कथेंतील जग.

आपले जग, खरे तर अवकाश (स्पेस्) त्रिमिति आहे असे म्हंटले जाते. पण अवकाश खरोखरच त्रिमिति आहे की आपल्याला आपल्या ज्ञानेंद्रियांच्या विशिष्ट रचनेमुळे व स्थानांमुळे ते तसे वाटते?

यंत्र आणि मानव

कल्पनागार-२ वरील रंगलेल्या चर्चेत मी खाली दिलेला प्रतिसाद दिला होता. हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय होऊ शकेल या श्री. सर्किट यांच्या मताशी मी सहमत आहे. म्हणून पूर्ण प्रतिसाद येथे पुन्हा उद्धृत करीत आहे.

आधी प्रश्न मांडतो - विज्ञानकथांमधून आणि विशेषतः हॉलिवूडच्या चित्रपटांमधून यंत्रे मानवावर राज्य करित असल्याच्या कथा कधी-कधी पुढे येतात. असे होणे खरोखरच शक्य आहे काय?

 
^ वर