प्रतिशब्द

नविन मराठी शब्दांचे प्रयोजन

शैलेश ह्यांच्या अनुदिनीवर त्यांनी लिहिलेल्या वरील शीर्षकाच्या लेखावर मी माझी काही मते मांडली.मूळ लेख इथेवाचता येईल

मराठीकरण आणि वैश्विक जाळे - संघटीत प्रयत्नांची गरज

लेखाच्या शीर्षकावरून लेखाचा हेतू स्पष्ट होत आहे असे समजून फारशी प्रस्तावना न लिहिता मी खाली मुद्देसूद माहिती मांडत आहे.

आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने...

ह्या समुदाय मराठी भाषा, बोलीभाषा, वाक्प्रचार, म्हणी, शब्दांच्या व्युत्पत्ती आदी विषयांवरील रंजक-रोचक देवाणघेवाण, सवालजवाब आणि चर्चा व्हावी.

लेखनविषय: दुवे:

गणिती संज्ञांसाठी प्रतिशब्द

गणितासाठी मराठीत काही प्रतिशब्द योजित आहे. या शब्दांच्या वापराचे एक उदाहरण म्हणून विसंधी गणितातील (Discrete Mathematics) एका इंग्रजी उताऱ्याचे स्वैर रूपांतर येथे देत आहे. मूळ उताऱ्यात उपवनाची उपमा घालून तो रंजक करण्याचा प्रयत्न केला आहे -

 
^ वर