प्रतिशब्द

संकल्पनांच्या स्पष्टीकरणाबाबत मदत हवी आहे.

एका अभ्यासाच्या संदर्भात खालील शब्द व संकल्पनांची व्याख्या, प्रतिशब्द (इंग्रजी व इतर मराठी), किंवा थोडक्यात स्पष्टीकरण अशा स्वरुपात माहिती हवी आहे. कृपया जाणकारांनी मदत करावी.

नितिशास्र
कार्यसत्र, चर्चासत्र, परिषद, परिसंवाद

मराठी पारिभाषिक संज्ञा आणि संज्ञावली कोश

-चेतना प्रधान, विभागीय सहाय्यक संचालक, भाषा संचालनालय

ओपन ऑफिसमधील टंकन साहाय्य - भाग ३ (रुपांतर)

फायरफॉक्समध्ये मराठीत टंकलेखन करण्यासाठी बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. पण ओपन ऑफिसमध्ये जर काही टाईप करायचे असेल तर अजूनतरी बरहा हाच एक बरा पर्याय होता. पण आता सी-डेकने "रुपांतर" म्हणून एक एक्स्टिंशन उपलब्ध करून दिले आहे.

मराठी भाषेचे प्रेम वगेरे

Date: 2010/3/21Subject: वणवा खरचंच पेट घेत आहे..... वगेरे कांही नाही
महाराष्ट्रात आता अनेक बड्या कंपन्या येतायत, चित्रपट निर्मितीमध्ये उतरातायत आणि टि .व्ही. , रेडीओ मध्ये सुद्धा उतरतायत. त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे :-

... तरी तुम्ही बोला मराठी

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5490355.cms

आजच्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये आलेली ही बातमी वाचण्यासारखी आहे. काही बातम्या त्यांच्या संकेतस्थळावर नंतर वाचायला मिळत नाहीत म्हणून काही भाग कॉपी पेस्ट करून देत आहे...
_____

च्यायला, आयला नाही... अरेच्चा!

खेळ

मराठी भाषा शिकणे व शिकवणे हे दोन्ही कठिण आहे असे माझे ठाम मत आहे. उदा. आमची मुलगी मधील ‘च’ चा देशी उच्चार आमच़ा मुलगा मध्ये पर्शियन होऊन येतो.

मराठीतून संगणन - एक पुढचे पाऊल

इंग्रजी सॉफ्टवेअरचा मराठी अवतार हा अनेकदा क्लिष्ट आणि बोजड वाटतो. काही ठिकाणी तर तो हास्यास्पद वाटावा अशी पातळी गाठतो. फायरफॉक्सच्या मराठी अवतारातील न आवडलेल्या गोष्टी मी मागे मनोगतावरील एका चर्चेत मांडल्या होत्या.

ओपन ऑफिसमधील टंकन साहाय्य - भाग २ (स्वयंसुधारणा)

मायक्रोसॉफ्ट वर्ड वापरणार्‍या ऑटो करेक्ट म्हणजे काय हे नव्याने सांगायला नको. त्यात adn असे टंकित केले की आपोआप and असे होते. अशीच सुविधा ओपन ऑफिसमध्ये इंग्रजीसाठी देखील उपलब्ध आहे.
http://extensions.services.openoffice.org/project/EnglishAutocorrectList

ओपन ऑफिसमधील टंकन साहाय्य (स्मरण सुविधा)

सृष्टीलावण्या यांच्या या प्रतिसादातील एका मुद्द्याचा विस्तूत (?) परामर्ष

फॉक्स ग्लोव्ह

 
^ वर