प्रतिशब्द

बोली भाषेतील शब्द

मला एक प्रसंग रंगवायचा आहे. त्यात मला एकाच वस्तूचा वापर करुन त्यातील पात्र त्या वस्तूचा कसा वापर करत आहे हे दाखवायचे आहे. काय योग्य आहे आणि काय नाही हे वाचकांनी ठरवावे.

१. नर्मदाबाईने बुट्टी घेतली व त्यात गोवर भरुन घेतली.

मराठी भाषेतील अभारतीय शब्द्

(सध्या इथे प्रमाणभाषा,बोलीभाषा, शब्द, नवशब्दनिर्मिती, शुद्धलेखन अशा विषयांवर चर्चा चालू आहे, त्या अनुषंगाने)
***************************************************
अभारतीय शब्द

शब्दकारांसाठी मार्गदर्शक तत्वे व प्रनेवि

अजय सु. भागवत, पुणे. [ajaybhagwat@marathishabda.com]

http://www.marathishabda.com/shabda/?page_id=221

v भाषा

मराठी व्यवहारात इंग्रजीचा वापर

सध्या मराठी भाषा आणि भाषाशुद्धी, तसेच पर्यायी शब्दांची गरज यावरून बरेच लिहीले गेले आहे. यातून एक समान विचार पुढे आलेला दिसतो तो म्हणजे मराठी ही भाषा आपली मातृभाषा म्हणून आपल्याला प्रिय आहे.

भाषाशुद्धीचे यशापयश आणि सावरकर

'सिग्नल'साठी 'अग्निरथगमनागमननिदर्शनपट्टिका' किंवा तसलाच काहीतरी संस्कृतोद्भव शब्द रुळवण्याच्या
[भाषाशुद्धीवादी/सावरकरी?] प्रयत्नाचे काय हसे झाले, विसरलात एवढ्यात?)

भक्षाभक्ष्य किंवा अभक्ष भक्षण!

राम राम मंडळी,

दादा कोंडके पुण्यतिथी

दादांची आज दहावी पुण्यतिथी.

सकाळमध्ये काही लेख आले आहेत ते या ठिकाणी वाचता येतील.

"अर्थ" कारण !

१. अळु माळु ( अवचिता परीमळू )
२. बोते (गण गण गणांत )
या दोन शब्दांची व्युत्पत्ती व अर्थ काय असावेत ?
३. क्ज् झ्त् ब् क्ज्य्र्त्म्म् न्स्त्य्त्रेन् पस्फोइश्द् ह्ज्क्ल्म्म्, हित्य्स्स्ल्

'यूनिकोड'साठी प्रतिशब्द.. 'एककूट' - चर्चेचा प्रस्ताव.

'यूनिकोड'साठी प्रतिशब्द.. 'एककूट' - चर्चेचा प्रस्ताव.

शब्द हवे आहेत!

एखादे शब्दकोडे सोडवताना किंवा काही लिहीत असताना कधी कधी नेमके शब्द आठवत नाहीत. "अरे आता जीभेच्या टोकावर होता ... " अशी अवस्था होते बर्‍याचदा.

 
^ वर