इतिहास

ते समीकरण सुटेना

नुकतेच 'द इक्वेशन दॅट कुडन्ट बी सॉल्व्ड' हे मारिओ लिविओ यांचे पुस्तक पाहिले. गणितातील विशेषतः ग्रुप थियरीतील तपशील फारसा न वाचल्यामुळे हे पुस्तक वाचले असे म्हणता येणार नाही.

हिंदू : जगण्याची समृद्ध अडगळ : चार शब्द


कोण आहे मी?
    मी मी आहे, खंडेराव.
    ह्यावर स्तब्धता. मग मी विचारतो, तू कोण?
    मी तू आहेस, खंडेराव.

वेटिंग फॉर गोदो ते द ट्रॅम्प (व्हाया बिनाका गीत माला,हिंदू,शोले इ.)

वेटिंग फॉर गोदो ते द ट्रॅम्प (व्हाया बिनाका गीत माला,हिंदू,शोले इ.)

इसविसनाचा विचार

इतिहासाचा प्रभाव व्यक्तिमत्वावर वा विचारधारेवर होत असतो हे गृहित धरून खालिल कल्पनेचा विचार व्हावा...
इसवि सन २०१० म्हणजे २००० च्या वर वर्ष झाली. परन्तु इसवि सना पुर्वी ८००० वर्ष आपली सभ्यता अस्तित्वात होती

हिंदू धर्म, वर्णव्यवस्था वगैरे वगैरे

प्रस्तावना -

भारतीय राजकारणी चुका सम्राट.. वाटाघाटींपासून काश्मीरचा मुद्दा वेगळा काढता येणार नाही.

केवळ सांस्कृतिक चर्चा नको काश्मीरवर बोला Bookmark and Share लोकसत्ता १७/०७/२०१० Print E-mail
कुरेशी यांचे आव्हान
इस्लामाबाद, १६ जुलै/पीटीआय

परत एकदा जेम्स लेन

श्री. धम्मकलाडू यांनी या विषयावर एक धागा 2,3 दिवसापूर्वीच सुरू केला होता. त्यातच प्रतिसाद न देता हा नवीन धागा मी का सुरू करतो आहे असे काही जणांना वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु श्री.

ही विष वल्ली मुळातूनच खोडावयास पाहिजे.

महाराष्ट्राचा सातत्याने अपमान केंद्र करत आले आहे. नेहरू सुद्धा शिवाजी हा राजा नसून लुटारू होता असे मत.मांडत.

जेम्स लेनच्या पुस्तकावरील बंदी उठवली

नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार:

 
^ वर