संस्कृती

सप्तशती :अल्प परिचय (३)

आणखी काही गाथा
.अण्णो कोपि सुहाओ,मम्महसिहिणो हला! ह आसस्स
विज्झाइ णीरसाणं,सरसाण झत्ति पज्जलई |

संस्कृत छाया : अन्यः को पि स्वभावो,मन्मथशिखिनो हला हताशस्य |असा

महर्षी ते गौरी (स्त्री-स्वातंत्र्याची वाटचाल)

महर्षी ते गौरी पुस्तकात मंगला आठल्येकर महर्षी कर्वे, र. धों आणि गौरी देशपांडे या कर्व्यांच्या तीन पिढ्यांच्या स्त्री विषयक कार्याचा आढावा घेतात.

गाथा सप्तशती: अल्प परिचय (२)

काही गाथा:
हालसातवाहनाने ७०० गाथांचा कोश केला.पुढे जयवल्लभ नावाच्या टीकाकाराने आणखी ३०० गाथा गोळा करून या कोशात भर घातली. या सर्व १००० गाथा स. आ.जोगळेकर संपादित सप्तशतीत आहेत.

पाडवा सण मोठा आणि नाही आनंदाला तोटा....

प्रिय मित्रांनो,

चैत्र पाडवा हा सण आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने एक आनंदाचा आणि मगंलदायक असा सण असतो. या वर्षाचा गूढीपाडवा १ चैत्र शके १९३० अथवा इसवी सन दिनांक ६ एप्रिल २००८ या दिवशी येत आहे.

गाथासप्तशती: अल्प परिचय :(१)

गाथा सप्तशती:अल्प परिचय
...

शिवाजीराजांना तलवार कोणी दिली ?

आजही तरूणांचं आदरस्थान म्हणून पहिलं नाव शिवाजी महाराजांचं घेतलं जातं . इतिहासात अभ्यासासाठी असूनही शिवाजीराजे कोणाला नकोसे झाले नाहीत . मोबाइलच्या स्क्रीन सेव्हरपासून ऑरकुटच्या साइटवरही ते आरूढ झाले . पण ...

दोन् रट्टे दिले की निट ठिकाणावर.

अहो ते काय आपले आहेत का?
शेवटी गेला ना जातीवर?
अहो ते लोकच तसे आहेत, जमातच नको ती भारतात!
कापुन काढा साल्यांना, सगळ्यांना हाकलून द्या.
पण कुठे?

-------------------------

अरे पण मग कुठे जायचे त्यांनी? बरं! ते सोडा तुम्ही इथलेच का?

पाळीव प्राण्यांची काळजी कशी घ्यावी ? माहिती हवी आहे.

राम-राम मंडळी, जगभर पाळीव प्राण्यांना पाळण्याचे फॅड आहे, कोणी हौस म्हणून, कोणी प्रतिष्ठा म्हणून तर कोणी गरज म्हणून. कुत्रे, मांजर,पोपट, आणि काय काय प्राणी पाळतात. हे आपणास माहीत आहेच. आम्हीही कुत्रे पाळतो.

धर्मांतरण म्हणजे काय ?

धर्मांतरण म्हणजे काय ?

धर्मातरण म्हणजे धर्म बदलणे.
धर्म हा नैसर्गिक आहे, शाश्वत आहे, धर्मांतरण अनैसर्गिक व अशाश्वत असून ते स्वीकारणे योग्य नाही.

 
^ वर