संस्कृती

मराठी -> संरक्षण, संगोपन आणि संवर्धन.

आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने मराठी भाषा हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आजकाल काहीही हाकाटी चालली असो परंन्तु मराठी भाषेच्या दृष्टीने बरेच लोकं प्रसिद्धिपरान्मुख राहून काहीनाकाही उपक्रम आखत असतात.

ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी .. प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद - एका ज्योतिषाचे परिक्षण

ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीचे 'ग्रहांकित' या ज्योतिषविषयक मासिकात एका ज्योतिषाने केलेले परिक्षण

ज्योतिषाकडे जाण्यापूर्वी....प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद पुस्तक परिक्षण

महात्म्याचा पराभव

वरील शिर्षक हे म.टा. मधील अग्रलेखाचे आहे, खालचा लेख हा म.टा.चा अग्रलेख आहे!

ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी .. प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद - संदर्भसूची

संदर्भ सूची

१) भारतीय ज्योतिषशास्त्र - शं.बा.दिक्षित
२) विवाह मंगळाची अनावश्यकता - शां.श्री. सुंठणकर
३) ज्योतिर्वैभव - त्य्रं. गो ढवळे
४) नक्षत्रलोक - पं महादेवशास्त्री जोशी

पितृत्व

इंग्रजी मधे एक व्यावहारिक कटू सत्य सांगणारा एक वाक्प्रचार आहे, "Sucess has many fathers, but failure is an orphan." त्याचे मराठीमध्ये सरळ अर्थांतर असे होते की, "यशाचे पितृत्व घेण्यासाठी अनेकजण पुढे सरसावतात, पण अपयश हे नेहेमी पोरके असते." यात "पोरके" अपयश म्हणज

विद्रोही ब्राह्मण (१)

(किस्त्रीम दिवाळी २००७ च्या अंकात लेखक ह.मो.मराठे यांचा वरील शीर्षकाचा लेख आहे. त्या लेखातील काही भाग.)
.................................................................................

आजी - आजोबांच्या वस्तु - ७ (पतंग आणि मांजा)

काल आई "तिळगुळाचे लाडू बनवायला हवेत" असं आजीशी बोलताना म्हणाली. तसा मी हुशार आहेच, लगेच ओळखलं की संक्रांत जवळ येते आहे. मी कालच शाळेत ओमशी बोललो. आमच्यापुढे एक मोठा प्रश्न होता. गेल्यावर्षी आम्ही ओमकडे पतंग उडवायला गेलो होतो.

सूर्यनमस्कार यज्ञ, शक्तिची उपासना

या वर्षी दुसर्‍यांदा अमेरिकेत हिंदू स्वयंसेवक संघ या संस्थेने सूर्यनमस्कार यज्ञ आयोजित केला आहे.

 
^ वर