अनुभव

वैद्यकीय खर्चात बचत

आपले परिचीत कोणत्याही व्यक्तीला जर सीटी स्कँन, एमआरआय स्कँन तपासणी किंवा बायपास अथवा अँन्जीओप्लास्टी सारखे खर्चीक वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता असेल तर महाराष्ट्रातील काही ठरावीक हॉस्पीटल मध्ये आपणास २०% ते ५०% तपासणी व उपचारा

आमचे पूर्वज महान होते

बाजूच्या एका चर्चेत काही सदस्यांचे प्रतिसाद नुकतेच वाचले. त्यात श्री. धम्मकलाडू म्हणतात -

एके-४७, पुस्तक व चांदणी

AK-47, पुस्तक व चांदणी!

काय ? AK-47 वाचल्यावर थोडे घाबरलात ना? नाही!
अरे हो! आता तर लहान लहान मुलांच्या खेळात सुद्धा AK-47 असते.

AK-47, पुस्तक व चांदणी! हे काय काँबिनेशन? ही ३ मंडळी एकत्रीत काय शोध लावणार आहे?

विश्वासघात!

फोर्थ डायमेन्शन 39

विश्वासघात!

बुडत्याला काडीचा आधार!

फोर्थ डायमेन्शन 37

बुडत्याला काडीचा आधार!

मालवाहू जहाजाला अपघात झाल्यामुळे बोटीचा कप्तान व इतर अधिकारी कसेबसे जीव वाचवत जीवरक्षक नावेत चढले. शेवटी आलेला बोटीचा कप्तान जीवरक्षक नावेंत चढत चढत सांगू लागला.

उचललेस तू मीठ मुठभर

यंदाच्या 'मौज'च्या दिवाळी अंकात महात्मा गांधींनी केलेल्या मिठाच्या सत्याग्रहाविषयी पत्रकार अंबरिश मिश्र यांचा एक छान लेख आहे. एरवी गांधीजींनी केलेले हे एक आंदोलन या पलीकडे त्याची आपल्याला फारशी माहिती नसते.

खिडकीतली फुलदाणी

काल हे चित्र काढले. बसल्याबसल्या डोळ्यासमोर ही चौकट दिसली. कॅमेरा, ट्रायपॉड तयार होता, सहज जमले आणि मलाच आवडले. तब्बल २ सेकंदाचे एक्सपोजर (मराठी) वापरले आहे.

मनुस्मृती

मनुस्मृती

चाळीशी

"A mere forty years ago, beach volleyball was just beginning. No bureaucrat would have invented it, and that's what freedom is all about."

Newt Gingrich (अमेरीकन राजकारणी नव्वदच्या दशकातील रीपब्लीकन सभापती)
 
^ वर