संस्कृती

नाणी, पैसे, रुपये

उपक्रमी शरद यांच्या http://mr.upakram.org/node/1305#comment-21430 या लेखात ज्ञानेश्वरांचे एक पद दिले आहे. त्यात 'रुपयां'चा उल्लेख आला आहे.

संत साहित्यातील कविता -३

शरद यांनी या लेखावर दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वतंत्र लेखात रूपांतर केले आहे.

संतांच्या कविता :

संत साहित्यातील कविता -२

शरद यांनी या लेखावर दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वतंत्र लेखात रूपांतर केले आहे.

ओम् फट् स्वाहा|

सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी आलेला महेश कोठारेंचा झपाटलेला आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिला असावा. त्यातील दिलीप प्रभावळकरांनी सादर केलेले तात्या विंचूचे पात्र आणि रामदास पाध्यांचा बोलका बाहुला अद्यापही लक्षात आहे.

अरूणाचल प्रदेश - उत्साही विजय स्वामी

आधीचा भाग येथे वाचू शकता.

भाग २ - मागच्या भागापासून पुढे चालू.
विशेष टीपः या लेखातील छायाचित्रांसंबंधी कृपया तळटीप पहावी.

अरूणाचल प्रदेश - निसर्गाचे नंदनवन

गेल्या आठवड्यात दोन अरूणाचली रहिवाशांना भेटण्याचा अपूर्व असा योग आला. अपूर्व अशासाठी की कोणी अरूणाचली व्यक्ती माझ्या परिचयाच्या नव्हत्या. त्यापैकी एक म्हणजे डॉ. जोराम बेगी आणि दुसरे म्हणजे श्री. विजय स्वामी.

एकपत्नित्व - सामाजिक न्यायासाठी

नवीन पिढीला सुरवातीच्या सक्षम होईपर्यंतच्या काळांत आवश्यक ते संरक्षण व आधार मिळून तिचे नीट संगोपन व्हावे म्हणून समाजांत विवाहसंस्था निर्माण झाली असावी.

निसर्गाचे नियम समाजाच्या नियमांपेक्षा श्रेष्ठ असतात...आणी ते श्रेष्ठ राहतील.

निसर्गाचे नियम समाजाच्या नियमांपेक्षा श्रेष्ठ असतात...आणी ते श्रेष्ठ राहतील.

समग्र ग्रंथ वाचल्याविण...

समग्र ग्रंथ वाचल्याविण.....
************************
......एखादे वचन गीतेत आहे,वेदात आहे,साधुसंतांच्या ग्रंथात आहे, म्हणून ते शिरसा वंद्य समजावे असे नव्हे. जे आपल्या बुद्धीला पटेल तेच शिरोधार्य मानावे.

 
^ वर