मनोरंजन

दोन बायकांचा दादला

दोन बायकांचा दादला : कथा १.

एके-४७, पुस्तक व चांदणी

AK-47, पुस्तक व चांदणी!

काय ? AK-47 वाचल्यावर थोडे घाबरलात ना? नाही!
अरे हो! आता तर लहान लहान मुलांच्या खेळात सुद्धा AK-47 असते.

AK-47, पुस्तक व चांदणी! हे काय काँबिनेशन? ही ३ मंडळी एकत्रीत काय शोध लावणार आहे?

दारू पिण्यास कारण की....

आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये एक रोचक बातमी आली आहे.

हील, हील पोरी हीला

उपक्रमावर फॅशन् नावाचा विषयच नाही. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हा विचार मागे पडलेला दिसतो. उच्च राहणी आणि साधी विचारसरणी हेच आज बरेचजण मानतात.

तिरकस लेखनाचा भन्नाट नमुना

लोकप्रभाच्या ताज्या अंकात आलेल्या एका लेखाचा पत्ता उपक्रमींना आस्वादासाठी देत आहे.

आचार्य_गार्गी संवाद

आचार्य: इथे गार्गी मुलीने शंका व्यक्त केली आहे. तिचे निरसन करण्यासाठी आलो आहे. बोला काय शंका आहे?

रेषेवरची अक्षरे २००९, अंक दुसरा

नमस्कार,

’रेषेवरची अक्षरे’चा दुसरा अंक सादर करताना आम्हांला अतिशय आनंद होतो आहे.

माझे नाडी ग्रंथ भविष्य लेखन कार्य भाग ६

माझे नाडीग्रंथ भविष्य लेखन कार्य
भाग 6 वा

...“महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती” ही एक “सर्कस” आहे... इति - बोध अंधश्रद्धेचा...

 
^ वर