विचार

तर्कक्रीडा ५: तर्कसंगत निष्कर्ष

खालील विधानांत ठसठशीत लिहिलेले म्हणीचे वाक्य वाच्यार्थाने सत्य आहे असे मानावे.
त्यावरून काढलेले निष्कर्ष तर्कसंगत आहेत की नाहीत ते सांगावे.

(I) ज्याच्या हातात ससा तो पारधी.

तर्कक्रीडा: ४ नीरक्षीर विवेक

[ हे कोडे अनेकांच्या परिचयाचे असेल. पण काही जणाना तरी ते नवीन वाटेल ]

आणि ही दोन काचेची मोजपात्रे आहेत. प्रारंभी मधे ३०० मिली . निर्भेळ दूध आहे. तर मधे ३०० मिली शुद्ध पाणी आहे.

तर्कक्रीडा :३ अंतरज्ञान

तर्कक्रीडा २ चे उत्तर एकलव्य आणि तो यांनी अचूक दिले. वरदा यांनी बीजगणिती समीकरणे लिहून उत्तर काढले.परंतु त्यांना उत्तराचे अनेक पर्याय आहेत असे वाटले. वस्तुतः उत्तर एकमेव आहे.

तर्कक्रीडा :३ अंतरज्ञान

व्यसनाधीनता

लोकांना बऱ्याच प्रकारची व्यसन असतात. पण आपण म्हणतो ती व्यसनाधीनता म्हणजे सिगारेट ,दारू,गुटखा,जुगार,बाईचा नाद हे होय. बहुतेक सर्व व्यसनांमध्ये एक समानता असते.

लेखनविषय: दुवे:

तर्कक्रीडा: २ आश्रमकन्या

क्र.१ चे उत्तर वरदा यांनी युक्तिवादासह दिले.तर आवडाबाई यांनी उत्तर काढले पण कसे ते स्पष्ट केले नाही.
आता क्र. २

तर्कक्रीडा क्र. १

(स ब ब )वर्ग =त ब क र स.
यात तीन अंकी संख्या (स ब ब ) चा वर्ग पाच अंकी संख्या (त ब क र स ) आहे.
इथे अंकांच्या जागी अक्षरे वापरली आहेत. (एक अंक-एक अक्षर)

बंबईकू सलाम

मराठी अनुदिनीविश्वात हे मराठी संस्कृतीविषयक माहितीपूर्ण मुक्तलेखन सापडले. (या लेखाचे प्रथमदर्शनी स्वरुप कवितेसारखे वाटले तरी ती कविता नाही हे आधी स्पष्ट करतो)

मूळ स्रोत शब्दप्रपंच

अरे, आपल्याला आपली संस्कृती वगैरे काही आहे की नाही?

"बरोबरच आहे, मी तर म्हणतो की अशा लोकांना नंगे करुन चाबकाने फटके हाणले पाहिजेत. अरे, त्या गोऱ्याला एक काही लाजलज्जा नसेल, पण तुमचे हात काय केळी खायला गेले होते काय?

मराठीतली फार्शी २-

मराठीतली फार्शी २-

मराठीकरण आणि वैश्विक जाळे - संघटीत प्रयत्नांची गरज

लेखाच्या शीर्षकावरून लेखाचा हेतू स्पष्ट होत आहे असे समजून फारशी प्रस्तावना न लिहिता मी खाली मुद्देसूद माहिती मांडत आहे.

 
^ वर