विचार

कथा शेअरबाजाराची, भाग १ ...

बरं का मंडळी,

तर्कक्रीडा १५:दोन लोककोडी

( कोड्यांपायी कुणाचा अधिक कालापव्यय होऊ नये. यास्तव ही सोपी कोडी आहेत.श्री.राज जैन यांची सूचना आहे तदनुसार उत्तरे व्यनी.तून पाठवावी ही विनंती.)

तर्कक्रीडा १४: सुंद आणि उपसुंद

सुंद आणि उपसुंद

तर्कक्रीडा १३: पिंपोधन आणि बिंबोधन

...............पिंपोधन आणि बिंबोधन

तर्कक्रीडा १२:शाब्दिक

तर्कक्रीडा १२ : यावेळी गणिती कोडे नाही. केवळ शाब्दिक आहे.

तर्कक्रीडा ११:अचंबिता आणि चकिता

अचंबिता आणि चकिता या दोघी बुद्धिमान आहेत.गणितात त्यांची विशेष गती आहे.एकदा त्या गणिताच्या बाईंना शंका विचारायला गेल्या.
........"या, ग, या! बसा." बाई आनंदून म्हणाल्या.

तर्कक्रीड १०:प्रमेयाचे वय

......... प्रा.प्रयुत आणि त्यांचा मुलगा प्रमेय काही पुस्तके आणण्यासाठी चालले होते.वाटेत प्रा.परार्ध भेटले. ते प्रयुतांचे मित्र.गणित हा दोघांचा आवडता विषय. त्याच विषयावर ते रस्त्यात बोलू लागले. प्रमेय चुळबुळला.

तपश्चर्येतून फुलविले आदिवासींचे जीवन !

गेली तेहतीस वर्षे महाराष्ट्राच्या सीमेवरील भामरागडच्या परिसरातील दुर्गम जंगलात वसलेल्या आदिवासी लोकांची आरोग्य, शिक्षण, शेती अशा विविध माध्यमातून डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांच्या पत्नी डॉ.मंदा आमटे समर्पितपणे सेवा करत आहेत.

प्लेटोचे गायनशिक्षणाबद्दलचे विचार

हा लेख C. D. C. Reeve यांच्या प्लेटो रिपब्लिक या इंग्रजी अनुवादावर आधारित आहे.

स्वप्नवासवदत्तम्- लेखकपरिचय

संस्कृत नाटके म्हटली की तोंडात पहिले नाव येते ते कालिदासाचे. एक कालिदास सोडता इतर संस्कृत नाटककारांची नावे फारच कमी जणांना माहित असतात. कदाचित संगीत नाटके पाहिलेल्या पिढीला भास, शूद्रक, विशाखदत्त वगैरे नावे माहित असतील.

 
^ वर