व्यवस्थापन

कर्मण्येवाधिकारस्ते ...........

आजकालच्या इष्टांकपूर्तीला महत्व असलेल्या औद्योगिक युगांत "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" या उपदेशाला फारसे स्थान नाही असे आपल्यापैकी बहुतेकांना वाटत असण्याची शक्यता आहे.

एंटरप्राईज रेसोर्स प्लॅनिंग (इ आर पी) एक ओळख - २

तीन स्तरीय व्यवस्था

इ आर पी प्रणाल्या आजच्या घडीला इआरपी न मानता ए एस अशा मानल्या जाता म्हणजे एंटरप्राईज सॉफ्टवेअर.

एकीचे बळ मिळते फळ.

आजकाल खेडेगावात,ग्रामपंचायतीविषयी उसासीनतेचे सूर ऐकायला मिळतात,अल्पभुधारक,आणि भूमिहीन शेतक-यांचे प्रश्नाबाबत,शासन स्तरावर फारसे काही प्रयत्न होतांना दिसत नाही.त्यातल्या त्यात शहराकडे रोजीरोटीसाठी माणसांचे लोंढे वाढत आह

इतरांचे काय?

साधारण ऐंशीच्या दशकात बँकेतली नोकरी म्हणजे अगदी झकास होती. मग पुढे प्रोफेसर असणे झकास झाले. पण या मंडळीना स्थैर्य असले तरी इतर आणी स्थैर्य असलेले अशी आर्थीक दरी आवाक्या बाहेरील नव्हती.

परदेशांत पासपोर्ट हरवणे

परदेशांत पासपोर्ट हरवणे

सुट्टीचा एकच दिवस...

उपक्रमींनो मागे आपण उत्पादने, सेवाक्षेत्र आणि भारतीय हि चर्चा केली. त्याचर्चेचा कुठेतरी अप्रत्यक्ष संबंध लावत ही चर्चा सुरू करत आहे.

पुस्तके इथेच का मिळू नयेत?

पुस्तके इथेच का मिळू नयेत?

 
^ वर