भाषा

तात्यांच्या या आवाहनावर संपादक मंडळाने...

तात्यांच्या या आवाहनावर संपादक मंडळाने काय करायला हवे होते असे आपल्याला वाटते?
उपक्रमराव,

लेखनविषय: दुवे:

डॉ.तात्याराव लहाने! एक मोठ्ठा माणूस!

डॉ. तात्याराव लहाने. मुंबईच्या जे.जे.रुग्णालयातील नेत्ररोग विभागाचे प्रमूख . ही एवढीच ओळख नाही ह्या व्यक्तीची. आयुष्याशी संघर्ष करत करत ते ह्या महत्पदाला पोचलेत. त्यांचीच ही कहाणी त्यांच्या शब्दात ऐकतांना मन भरून येते.

दुहेरी अर्थाचे सुभाषित

कॉलेजात असताना राहुल सांकृत्यायन यांच्या संस्कृत वेच्यांच्या संग्रहात बिज्जका (म्हणजे विजया) ह्या कवयित्रीची एक कविता मी वाचली होती. नीट आठवत नाही, आणि विभक्तीप्रत्यय आणि "चालवणं" वगैरे रामो राजमणिः च्या पलिकडे येत नाही.

वर्णमाला- उच्चारक्रिया

या भागात काही तांत्रिक संज्ञा इंग्रजी भाषेत लिहिल्या आहेत, या संज्ञांसाठी मराठी प्रतिशब्द शोधण्याचे काम सुरू आहे.

चांगल्या वाचनालयांसाठी

ग्रंथालय कथा आणि व्यथा या लेखाला गुंडोपंत यांनी दिलेल्या विचारप्रवर्तक आणि माहितीप्रद प्रतिसादाचे स्वतंत्र लेखात रूपांतर केले आहे.

मित्रहो (आणी मैत्रिणींनो!;) )

प्रमाणभाषा वि. बोलीभाषा

वर्णमाला- (समज- गैरसमज) या लेखातून प्रमाणभाषा वि. बोलीभाषा ही चर्चा बाजूला काढली आहे. इच्छुकांनी येथे चर्चा करावी.

वर्णमाला- (समज- गैरसमज)

काही वर्षांपूर्वी घडलेला प्रसंग आहे हा. एकदा एका व्यक्तीने मला असा प्रश्न विचारला की 'इतर भाषा शिकताना संस्कृतचा काय फायदा होतो?' तेव्हा मी संस्कृत साहित्याची विद्यार्थिनी होते. भाषाशास्त्राशी मात्र अद्याप ओळख व्हायची होती.

भाषांतर वि. अनुवाद

भाषांतर आणि अनुवाद यांत कोणता फरक असतो? इंग्रजी किंवा इतर भाषेतून मराठीत आणलेले साहित्य भाषांतरीत आहे की अनुवादित हे कसे ठरवायचे?

हा काय प्रकार आहे?

अमूक देवीच्या नावाने २०० पत्रके छापून वितरीत करा.असे केलेत तर तुमचे भाग्य उजळेल! नाहीतर काहीतरी आपत्ती येईल.

पुन्हा एकदा ग्रामीण कथा

मराठी ग्रामीण कथांविषयी काही दिवसा पुर्वी उपक्रम वर एक दुवा प्रसिद्घ केला. कोल्हापूर मधील एक ग्रामीण लेखक प्रमोद तौंदकर या नवलेखकाचे काही लेख जालावर प्रसिद्ध करायचे ठरवले.

 
^ वर