इतिहास

अक्साई चीन्

पहिल्यांदा "अक्साई चीन" हा शब्द वाचला-ऐकला होता तेव्हा एक परिचित "हा चीनने भारताचा ढापलेला प्रदेश आहे" अशी माहिती मला तावातावाने देत होते.

रामानुजन, रामायण, दिल्ली विश्वविद्यालयाचा अभ्यासक्रम आणि दुखावलेल्या भावना

दिल्ली विश्वविद्यालयाच्या बी ए. इतिहास ऑनर्स च्या एका कोर्स मध्ये सुप्रसिद्ध लेखक ए. के. रामानुजन यांचा एक निबंध रीडिंग लिस्ट मध्ये होता.

लाल परी कलंदर (उत्तरार्ध)

'धमाल'

लाल परी कलंदर (पूर्वार्ध)

सिंध प्रांत

माझा प्रवास

माझा प्रवास

शिवाजी सुरतेत

लेखनविषय: दुवे:

मराठा डिच, भास्कर राम इत्यादि.

लेखनविषय: दुवे:

उत्तर मराठेशाही बद्दल काही शंका... सनद, चौथाई वगैरे

मराठेशाहीचा शिवाजी ते संभाजी तसेच राजाराम इथवरचा इतिहास थोडाफार समजण्यास सोपा वाटला, कमीत कमी तो एका हेतूने प्रेरित असा वाटतो (जेवढा वाचला तो तरी) .. अगदी औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत 'मोघल सत्तेशी लढा' असे म्हणता येते..

 
^ वर