शिवाजी सुरतेत

शिवाजीच्या ऑक्टोबर १६७० मधील दुसर्‍या सुरत मोहिमेची बातमी लंडन गॅझेट ह्या वृत्तपत्राच्या १७ ते ३० फेब्रुआरी १६७२ च्या अंकात छापलेली आढळते. ती येथे उपलब्ध आहे.

बातमीत शिवाजीचा उल्लेख Sevajee the rebel असा केलेला आहे.

लेखनविषय: दुवे:

Comments

छत्रपती

बातमीत शिवाजीचा उल्लेख Sevajee the rebel असा केलेला आहे

१६७२ उजाडलं तरी रिबेलच! मग राज्याभिषेकाचा जो अट्टाहास केला तो योग्यच होता.

 
^ वर