विचार

व्यायाम

व्यायाम

तर्कक्रीडा:४७ :नातेसंबंध

'शिरीष' हे नाव स्त्रीचे (लेखिका शिरीष पै) असते तसेच पुरुषाचेही ( लेखक शिरीष कणेकर ) असते. कांचन,मुकुल,किरण ही नावेही अशीच आहेत. असे नाव धारण करणारी व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष याचा बोध केवळ त्या नावावरून होत नाही.

व्याकरण महाभाष्याची प्रस्तावना - एक मराठीकरण - भाग ४

या भागात नियम आणि अपवाद म्हणजे काय ते सांगितले आहे. खरे तर हे फक्त व्याकरणाला लागू नाही. पूर्ण विज्ञानालाच लागू आहे. कुठल्याही अभ्यासात तथ्यांची एक मोठी रास आपल्यापुढे साचलेली असते.

तर्कक्रीडा:४६: क्रीडास्पर्धा

(|) टेनीस स्पर्धा
......एकेरी टेनीसचे नॉकआऊट पद्धतीचे सामने कसे होतात ते तुम्हाला ठाऊक आहेच.समजा ४८ स्पर्धक असतील तर प्रथम फेरीचे २४ सामने, दुसरीचे १२,तिसर्‍या फेरीचे ६...असे सामने होतात. शेवटी अंतिम सामना होतो.

जगणे म्हणजे काय ?

माणसाने कसे जगावे,याबद्दल अनेकांनी उपयुक्त लिखाण केले आहे.त्यामध्ये संतांचे योगदान मोठे आहे.त्यांच्या उपदेशांप्रमाणे आचरण केले तर पूनर्जन्माचा फ़ेरा चुकेल,असे संतानी स्पष्टच सांगितले आहे.किमान चालू जन्म तरी सुखकारक जावा,असे

सिद्ध करा

(अ,ब,क) या तीन वास्तव संख्या (रियल नंबर्स) असून त्यांची बेरीज तीन (३) आहे.
{(अ+ब+क)}=३} .तर :

१.सिद्ध करा की (अब+बक+कअ) ही बेरीज साडेचार पेक्षा कमी आहे.
२. सिद्ध करा की (अब+बक+कअ) ही बेरीज ३ अथवा त्याहून (३ हून) कमी आहे.

चार एक्के

" या ! तुम्हाला पत्त्यांची जादू दाखवतो."
"छे.मला नाही त्यात रस. लहान मुलांसाठी ठीक आहे."
" का? तुम्ही कार्टून चॅनेल बघत नाही? मला तर बॉब, नॉडी, पिंगू हे कार्यक्रम सर्वात अधिक आवडतात."
"बरं. दाखवा काय ते."

तर्कक्रीडा ४५ :यमस्तु हरति प्राणान्

डॉ.साने उठून उभे राहिले.त्यानी केवळ मान हालवली.कुप्रसिद्ध खंडणीगुंड मोटासिंग याच्या बाबतीत डॉक्टरांना आणखी काही करण्या सारखे उरलेच नव्हते.

समर्थ भोजनालय, गिरगाव, मुंबई-४

सदर लेखातून मुंबईतील एका जुन्या पद्धतीच्या खानावळीवर माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे, व त्याकरता संपादन मंडळाची व्य नि द्वारा रीतसर परवानगी घेतली आहे.

तर्कक्रीडा:४४:रत्‍नहार

"वा! काय छान नक्षीदार पेट्या आहेत ! काय आहे हो या तीन पेट्यांत? "
"एका पेटीत आहे रत्नहार. एकीत आहे विषारी नाग.एक आहे रिकामी.प्रत्येक पेटीवर चिठ्ठी आहे. त्यावर काय लिहिले आहे ते वाचा पाहू."
"...सोन्याच्या पेटीवर आहे: "रजतमंजूषेत नाग आहे. ",

 
^ वर