धर्म

'हू ही अनिरुद्ध बापू'

नुकतेच विकीआन्सर्ज़डॉटकॉमवर हे वाचले:

Anirudha Bapu (Dr. Aniruddha Joshi aka Bapu) is not a simple man or humen being... He is incarnation of GOD. He is Sakshat Saai Baba. I am Devotee of my Bapu and got many experiences as well as getting many more in my day to day life.

ज्युलियाचे धर्मांतर आणि हिंदू...

ज्युलिया रॉबर्टस या इंग्रजी अभिनेत्रीने हिंदू धर्माचा स्वीकार केल्याची बातमी नुकतीच टीव्हीवर वाचली. आपल्या इट, प्रे, लव्ह या चित्रपटासाठी भारतात आल्यावर हिंदुत्त्वाची ओळख झाल्याचे ज्युलियाने सांगितले आहे.

किंवा रोग्यास वाचवायचे असेल तर विषबाधे मुळे सडलेला निकामी झालेला भाग दयामाया न दाखवता सरळ शस्त्रक्रिया करून कापून टाकणे

नेहरूंच्या हिमालय एव्हड्या महाकाय चुकी मुळे भारताच्या जन्मा पासून देशाला रक्तबंबाळ करणारी जखम आता गंग्रीन प्रमाणे भारताच्या शरीरात पसरली आहे.

धर्म, संप्रदाय, सांप्रदायिकता- अंतिम भाग

सांप्रदायांची विविधता-

धर्म, संप्रदाय, साम्प्रदायिकता-भाग २

यज्ञाची संकल्पना

हिंदू : जगण्याची समृद्ध अडगळ : चार शब्द


कोण आहे मी?
    मी मी आहे, खंडेराव.
    ह्यावर स्तब्धता. मग मी विचारतो, तू कोण?
    मी तू आहेस, खंडेराव.

एक किव्वा दोन बस्स...........हिंदू लोकांचा घटता टक्का.

आजकाल जिकडे तिकडे "एक किंवा दोन बस्स" ह्याचे पोस्टर्स लागलेले दिसतात.
"छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब" ह्याची सर्वत्र जाहिरात होते आहे.

परमेश्वराची आज्ञा!

परमेश्वराची आज्ञा!

एका भल्या पहाटे दस्तुरखुद्द परमेश्वर एका तत्वज्ञासमोर प्रगट होऊन म्हणाला:
"मी तुझा कर्ता, करविता. तुझा परमेश्वर. तू या तुझ्या लहान मुलाचा मला बळी दे. मी प्रसन्न होईन. "

 
^ वर