संगणक

इंग्लिश, हिंग्लिश आणि मन्गलिश

आंतरजालावर सध्या गाजत असलेल्या 'कोलवेरी डी' या गाण्याबद्दल बोलताना या गाण्याचे गायक धानुष यांनी हे गाणे टंग्लिश या भाषेत असल्याचे सांगितले आहे. टंग्लिश ही कोणती भाषा?

तीन सफरचंदांची कथा

आधुनिक मानवाच्या जडणघडणीत तीन सफरचंदांचा महत्वाचा वाटा आहे असे विधान जर मी केले तर बरीच मंडळी माझी गणना वेड्यात करतील अशी बरीच शक्यता आहे. मला मात्र असे ठामपणे वाटते आहे.

ई-स्निप्स् ला काय आजार आहे?

लेखनविषय: दुवे:

विकिपिडियासमोरील पेच!

जगातील सर्वात मोठा ज्ञानकोश म्हणून नावलौकिक कमावलेल्या विकिपिडियाला एका मोठ्या पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. विकिपिडिया हा एक इंटरनेटवर उपलब्ध असलेला संदर्भग्रंथ आहे.

कृपया जीएनयु / लिनक्स ला जीएनयु स्लाश लिनक्स असे म्हणा

कृपया जीएनयु / लिनक्स ला जीएनयु स्लाश लिनक्स असे म्हणा

माझी संगणक सल्लागारीत्ता

संगणक (computer) शब्द कानी पडताच गणक (calculator) यंत्राची आठवण होणे शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित संगणक गणक यंत्राची सर्व कामे करीत असावा म्हणून संगणकाला संगणक असे नाव पडले असावे.

उपक्रमी सदस्य

मराठी विकीवरही अनेक उपक्रमी सदस्य आहेत. त्यांना आपल्या सदस्य पानावर लावण्यासाठी आता उपक्रम चिन्ह मराठी विकीवर तयार करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्याचे हवामान आम्हाला मानवलेच नाही - भाग १

स्वातंत्र्याचे हवामान आम्हाला मानवलेच नाही - भाग १

ऍंटि व्हायरस सॉफ़्टवेअर्स

ऍंटि व्हायरस सॉफ़्टवेअर्स

साधारणपणे संगणकावर मासॉ विंडोज टाकल्यावर पहिली गोष्ट करावी ती ऍंटि व्हायरस इंस्टॉल करणे (ड्रायवर्सच्याही आधी!). ऍंटि व्हायरसची निवड ही तशी प्रत्येकाच्या वैयक्तिक प्रेफरन्सनुसार ठरते.

‘मराठी कळफलकाचे समानीकरण होणे’ - एक नड

'नड' म्हणजे एका अंगाने ‘गरज’ व दुसर्‍या अंगाने ‘अडचण’. नड आडवी येण्याने प्रत्यक्श परीणाम ‘विकसनावर’ होत असतो.

 
^ वर