मनोरंजन

तीर्थरूप दादां आई ना साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष!

तीर्थरूप दादां आई ना साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष! ............. घरातील मोठ्यांना नमस्कार, लहान भावंडांना आशीर्वाद . कळावे लोभ असावा ही विनंती
आपला नम्र
अ ब क

शेरलॉक होम्ससंबंधात एक नैतिक प्रश्न

शेरलॉक होम्स या सर डॉयल यांच्या लोकप्रिय मानसपुत्राच्या कथांवर आधारित जेरेमी ब्रेटने साकारलेला होम्स मी सध्या पाहत आहे. पहिले दोन सीझन पाहून झाले आहेत.

निर्बुद्ध खोक्याचे अत्याचार

Every time you think television has hit its lowest ebb, a new type program comes along to make you wonder where you thought the ebb was.

-Art Buchwald.

------------------------------------------------------------------------

#कार्यक्रमाचे नाव- Emotional Atyachaar
वाहिनी- UTV Bindaas

संकल्पना-

सारे चानेल थकले गात कलमाडी भ्रष्ट्र गाथा

आता या अखेरच्या क्षणी राष्ट्रकुल'च्या गोंधळ सोडवायला पंतप्रधान धावले काय उपयोग?

तर्कक्रीडा:८२:बाळकरामाचे प्रेमप्रकरणः(एक), (दोन), (तीन)

बाळकरामाचे प्रेम प्रकरण (एक),(दोन),(तीन)
(एक)
(अ) बाळकरामचे इंदूवर तरी प्रेम आहे किंवा बिंदूवर तरी प्रेम आहे.
(ब) जर बाळकरामचे इंदूवर प्रेम असेल तर त्याचे बिंदूवर सुद्धा प्रेम आहे.

ओझे फेका

"असल्या गोष्टी ठरवण्याच्या किंवा शोधून काढण्याच्या भानगडीत पडू नका बुवा! माहिती नसली तर असल्या जुनाट गोष्टी विसरून जा. त्याने आयुष्यात काहीही अडत नाही. मला माझी कुलदेवता किंवा दैवत (असल्यास) काय आहे?

एक सकाळ फळाफुलांची..

नासिकरोडवरून देवळाली कँपकडे जातांना जकात नाका ओलांडल्यावर, डाव्या हाताला बेलतगव्हाणकडे जाणारा फाटा लागतो. या फाट्याच्या पुढे 'मॅराथॉन आर्केड' या इमारतीत श्री.

सेन्सरचा लाइफमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे?

भारतीय लोक अतिसंवेदनशील आहेत. कदाचित म्हणूनच आपण काय बघावे आणि काय बघू नये हे ठरवायला पाच-दहा टाळकी सतत काम करत असतात. च्यानेलवरचे कार्यक्रम बघताना या टाळक्यांची उपस्थिती सतत जाणवते.

महाराजांचा ताप मोजता येत नाही

"तुम्हाला दादामहाराज ठाऊक आहेत ना?"

 
^ वर