शिक्षण

ग्रामीण शिक्षणाच्या आयचा घो!!!

अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भांजी टका शेर ख्वाजा. हजारो साल पुरानी कहावत आपल्या महाराष्ट्र सरकारला लागू होते हे. आजच्या १२ वी च्या निकालाने सिद्ध झाले.

शिक्षणाचा मूलभूत हक्क की कारस्थान

एखादी चांगली गोष्ट घडत असली की काहीतरी कुजक्या शंका काढून त्यात खोडा घालायची सवय काही महाभागांना असते.

आजचे बलुतेदार

तुमचा पेशा तुम्हाला आवडतो का? त्यात थोडंफार वेगळेपण आहे का? तुम्हाला त्याबद्दल लिहायला आवडेल का? मग माझ्या पुस्तक प्रकल्पात सहभागी होण्याचा विचार करा.

व्ययक्तिक रोग पेक्षा सामाजिक रोगांची यांना नेहमी काळजी असते.

आमचे ब्लॉगर स्नेही डॉक्टर चंद्रशेखर दाभाडकर बालरोग तज्ञ महाड हे डॉक्टर कमी समाजसेवक जास्त असे आहेत . आजच्या कट प्रक्टीसच्या च्या जमान्यात असे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे हा या अवलिया डॉक्टरांचा शालेय शिक्षणा पासून छंद.

बुद्धिबळ

विश्वनाथन आनंदच्या जगज्जेतेपदाबरोबरच माझे बुद्धिबळाबाबतचे कुतुहल वाढले आहे. लास्कर् डिफेन्स, क्विन्स् गॅम्बिट असले शब्द बर्‍याच वेळा ऐकले आहेत. पण बुद्धिबळाचा हा पट इथे उपक्रमावर कोणी उलगडवून दाखवेल काय?

शिक्षणपद्धतीच्या मर्यादा

शिक्षणाच्या विविध प्रकारे केलेल्या पुस्तकातील व्याख्या ह्या बह्वंशी आजच्या युगाला लागू पडतात.

मुल्ये!

सत्गुण, वैयक्तिक नियम, चांगले वर्तन, असे अनेक अर्थ असलेले "मुल्य" आपल्या सगळ्यांना महत्वाचे वाटत असतेच- त्यासंबंधीच्या कल्पना, स्वतःच्या अशा धारणा आपण तयार केलेल्या असतात.

शाळांमधून संस्कृत हा विषय बंद केला जावा का?

संस्कृत सारखी व्यवहारात निरुपयोगी असलेली भाषा माध्यमिक शिक्षणात शिकवल्याने नक्की काय फायदा होतो ते मला अजूनही लक्षात आलेले नाही. कृपया कोणतीही भाषा शिकण्याचे सर्व-साधारण फायदे देऊ नयेत. कारण ते 'कोणत्याही' भाषेला लागू होतात.

 
^ वर