भाषा

मराठी संस्थळांचा इतिहास.

येत्या दिवाळीत एका दिवाळी अंकातील लिखाण जालावर प्रसिध्द झालेले असेच घेतले जाणार आहे. या दिवाळी अंकात वर मथळ्यात दिल्या प्रमाणे मराठी संस्थळाचा इतिहास यावर साधारण हजार शब्दांचा लेख प्रसिध्द करायचा आहे.

लेखनविषय: दुवे:

संगणकव्यवहाराचे मराठीकरण

--सुशांत शंकर देवळेकर

मेरा देश महान म्हणत संसद सुद्धा लिलावाने विक्री केल्या जाईल जय हो जय हो .

मेरा देश महान म्हणत संसद सुद्धा लिलावाने विक्री केल्या जाईल जय हो जय हो .

पुस्तकपरिचय- १९८४: ले- जॉर्ज ऑर्वेल

जॉर्ज ऑरवेलच्या ऍनिमल फ़ार्मवरील चर्चेच्या निमित्ताने त्याच्याच दुसया एका कादंबरीची आठवण अनेकांना झाली.

एका हाताने द्यायचे आणि एक हाताने घ्यायचेच, नाहीतर वेगळेच बरे.

गेली काही दिवस अनेक संकेतस्थळांवर बायका, आयटी, स्वयंपाक, ह्या विषयावर बरीच चर्चा झाली, त्यातून बरेच काही शिकायला मिळाले. आजूबाजूचे वातावरण नव्याने दिसू लागले. मात्र त्यातून काही नवीन विचारांना काहूर फुटत गेले.

कोकणस्थ ब्राह्मण, कुळ, कुळदैवत

सदर चर्चा विशिष्ठ जातींबद्दल आहे. इथे कोणत्याही जातीला दुखावण्याचा अथवा तुलनेचा हेतू नाही. तरीही जर उपक्रमाच्या धोरणात बसत नसेल तर कृपया चर्चा प्रस्ताव त्त्वरीत उडवावा.

लेखनविषय: दुवे:

भ्रष्ट्राचाराचा देशभावनेशी संबंध जोडणे योग्य आहे का?

राष्ट्रकुल खेळा च्या भ्रष्ट्राचारा ची धुणी धुवत देशाच्या इज्जतीची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली जात असताना, इतके दीवस ७ वर्ष खेळाची तय्यारी होत असताना आपला कांही संबंध नाही अश्या तोऱ्यात गप्प बसणाऱ्या सरकारला आता वाईट परीस्

किंवा रोग्यास वाचवायचे असेल तर विषबाधे मुळे सडलेला निकामी झालेला भाग दयामाया न दाखवता सरळ शस्त्रक्रिया करून कापून टाकणे

नेहरूंच्या हिमालय एव्हड्या महाकाय चुकी मुळे भारताच्या जन्मा पासून देशाला रक्तबंबाळ करणारी जखम आता गंग्रीन प्रमाणे भारताच्या शरीरात पसरली आहे.

 
^ वर