तत्त्वज्ञान

बुद्धिप्रामाण्यवाद

बुद्धिप्रामाण्यवाद म्हणजे स्वतःच्या विवेचक बुद्धीला जे पटतं त्यावर विश्वास ठेवणं नी त्याच्या आधारावर कृती करणं. ही व्याख्या परिपूर्ण आहे असं मी म्हणत नाही. पण ती चूक आहे असंही म्हणता येणार नाही.

चालविली भिंती मृत्तिकेची

" सिद्धयोगी चमत्कार करू शकतात यावर तुमचा विश्वास आहे का?"
.
"चमत्कार म्हणजे निसर्गनियमाचे उल्लंघन असा अर्थ असेल तर तसा चमत्कार कोणी करू शकत नाही,कोणी कधी केलेला नाही, असे माझे ठाम मत आहे."
.

पुनर्जन्म आणि कर्मविपाक

पुनर्जन्म व कर्मविपाक

नैतिकतेचे बदलते स्वरूप

मुळात नैतिकता कुठून येते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना 18व्या शतकातील डेव्हिड ह्यूम या स्कॉटिश तत्वज्ञापर्यंत आपल्याला जावे लागेल. त्याच्या मते नैतिकता वासनांची गुलामी करते ('the slave of the passions').

सोळा संस्कार

हिंदू धर्मातील सोळा संस्कार(षोडश संस्कार) पुढील प्रमाणे आढळतात.

1. गर्भाधान
2. पुंसवन
3. अनवलोभन
4. सीमंतोन्नयन
5. जातकर्म
6. नामकरण
7. सूर्यावलोकन
8. निष्क्रमण
9. अन्नप्राशन
10. वर्धापन
11. चूडाकर्म
12. अक्षरारंभ
13. उपनयन

बुद्धिदाता

बुद्धिदाता
"माणूस हा बुद्धिमान प्राणी आहे असे म्हणतात.याचा अर्थ प्रत्येक माणसाला बुद्धी असतेच असा घ्यायचा का?"
.

तर्कशास्त्र म्हणजे काय रे भाऊ?

मदत हवी आहे!

तर्कशास्त्र म्हणजे काय रे भाऊ?

 • तर्कशास्त्र म्हणजे नक्की काय?
 • या शास्त्रात काय अंतर्भूत होते?
 • तर्कशास्त्र म्हणजे निव्वळ प्रमाण अनुमानांचे शास्त्र आहे का?
 • याच्या प्रमुख शाखा कोणत्या व का?

गणितप्रेमींसाठी मोठ्ठा खाऊ!

विकीपिडियावर गणिताच्या शाखा हा लेख आहे.
या लेखात,

 • गणिताच्या शाखा
 • मोजणी
 • संरचना
 • अवकाश
 • बदल
 • पाया आणि तत्त्वज्ञान
 • विसंधी गणित

सत्यसाई, संघ आणि लष्कर

सत्यसाईबाबा नावाचे चमत्कारी बाबा नुकतेच ह्या पृथ्वीतलावर होऊन गेले. काहींच्या मते हे बाबा फ्रॉड आहेत.

 
^ वर