मनोरंजन

शब्दकोडी ... लहान मुलांकरता

शब्द कोडी मुलांकरता

छायाचित्र टीका

शरद सरांची शिकवणी मिळुनही अभ्यास न करता काढलेले एक छायाचित्र डकवत आहे. कसे वाटले ते सांगावे?

प्रकाशचित्र : डुंबणे - एक स्वर्गीय अनुभव

परवाच रायगडावर गेलो होतो. माहितीपर वर्णन आणि प्रकाशचित्रे ओघाने येतीलच.
पण रायगडावर पहायला मिळण्यास दुर्मिळ असे एक वेगळे दृष्य येथे देत आहे.
कसे वाटते? ते सांगावे -

डुंबणे : एक स्वर्गीय अनुभव !!

क्षण

टच आणि मराठी

आयपॉड टच आणि मराठी
ऍपलचा आयपॉड आपल्याकडेही असावा आणि त्यातली गाणी मजेत ऐकावीत.
आपणही आरामात त्यातले वायरलेस तंत्र वापरून उपक्रम न्याहाळावे अथवा मटा चाळावा असे वाटले.

मुंबई मेरी जान

मुंबई ....

छायाचित्र टीका २७

Exposure

असेच एकदा एक्स्पोजरशी खेळताना काढलेले हे चित्र! बघा आवडते का!

सृजनशीलता - तंत्र व मंत्र

प्रस्तावना:

आजी आजोबांच्या वस्तू

प्रस्तावना:

छायाचित्र् टीका २३

हे आजोबा लेण्याद्रीजवळ भेटलेले. फोटो काढु का विचारल्यावर म्हणाले माझे कशाला फोटो काढतुस? फोटोत किंचित खिन्न दिसतात पण फोटो दाखवल्यावर जाम खुश झाले

 
^ वर