सृजनशीलता - तंत्र व मंत्र

प्रस्तावना:

सृजनशीलता हे प्रत्येक माणसांत वसत असलेल्या विचारशक्तीचा विशिष्ट प्रकारे वापर करण्याचे एक तंत्र आहे. त्यांत चाकोरीबाहेर विचार करण्याचा भाग येतो. त्याचा उपयोग करणार्‍या माणसाकडून नवनिर्मिति होते. थोर शास्त्रज्ञ, क्रांतिकारक विचारवंत, संशोधक व साहित्यिक यांच्याकडून आपल्या कार्यांत व निर्मितींत कोणत्यातरी टप्प्यावर या तंत्राचा वापर झाल्याचे आढळून येते.
याचा अर्थ असा नाही की सृजनशीलता सर्वसाधारण माणसाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. खरेतर आपल्यापैकी प्रत्येकजण कधी ना कधी त्या तंत्राचा वापर करतो. मात्र त्यामुळे मिळणारे यश अनपेक्षित वाटते व आपण त्याचे श्रेय नशीबाला देऊन नंतर कधी त्याचा कार्यकारणभाव शोधण्याचा प्रयत्न करीत नाही. तसे विश्लेषण केल्यास आपण प्रयत्न करीत असतांना केव्हातरी अभावितपणे चाकोरीबाहेरचा विचार केला होता असे आढळून येईल. या तंत्राचा हेतुपूर्वक उपयोग करण्याचा सराव केल्यास असे भाग्यशाली क्षण ही आपल्या बाबतींत नित्याची बाब होऊन बसेल. शिवाय एक असामान्य व्यक्ति म्हणून आपली कीर्ति होईल.
ज्याप्रमाणे पोहोणे, सायकल चालवणे, गाडी चालवणे, संगणक वापरणे या गोष्टी अभ्यासाने आत्मसात करता येतात त्याचप्रमाणे सृजनशीलतेचे तंत्रही आत्मसात करता येते. दैनंदिन आयुष्य जगत असतांनाही आपण दखलपात्र सृजनशील कसे होऊ शकतो हे सांगण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखमालेंत केला आहे.

अनुक्रमणिका

 
^ वर