कला

छायाचित्र टीका ७

पश्चिम इटलीच्या किनार्‍यावर चिंक्वे तेर्रे नावाची पाच खेडी आहेत. यातल्या एका खेड्यापर्यंत रेल्वेने जाऊन इतर पाच खेडी पायी बघता येतात.

लेखनविषय: दुवे:

फ़ोटोशॉपचे उपयोग

फोटॊशॉप ----

लेखनविषय: दुवे:

छायाचित्र टीका ६

नमस्कार मंडळी,

लेखनविषय: दुवे:

संत साहित्यातील कविता -३

शरद यांनी या लेखावर दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वतंत्र लेखात रूपांतर केले आहे.

संतांच्या कविता :

संत साहित्यातील कविता -२

शरद यांनी या लेखावर दिलेल्या प्रतिसादाचे स्वतंत्र लेखात रूपांतर केले आहे.

छायाचित्र टिका-५

या चित्रात सुधारणेला बराच वाव तर आहेच पण यात कोणते सुधार आवश्यक आहेत याचबरोबर हे सुधार-संस्करण कसे करावे यावर उहापोह अपेक्षित आहे.

cloud

लेखनविषय: दुवे:

शास्त्र आणि विज्ञान

ज्योतिषाविषयी ज्या चर्चा सुरू आहेत त्यात दोन चार शब्द नेहमी कानावर पडतात.

१. शास्त्र
२. विज्ञान
३. विद्या

छायाचित्र टीका १

नमस्कार मंडळी,
छायाचित्र टीका व उपक्रम सुरु करुयात.

लेखनविषय: दुवे:

दगड

दगड

दगडावरील कोरीव काम ही भारतीय खंडातली खास कला आहे.
याची तोड जगात कुठेही नाही.

 
^ वर