कला

सृजनशीलता - तंत्र व मंत्र

प्रस्तावना:

छायाचित्रकला-२

भाग-२

छायाचित्र टीका २६

मला फोटोग्राफीमधलं काहीही कळत नाही, पण शिकावं असं वाटतं.. हे काही मी काढलेले फोटो.. काय चांगलं, काय वाईट, अजुन काय करता येईल ई. मार्गदर्शन करा मला!

छायाचित्रकला

उपक्रमवरील वरील समुहाला मिळणारा मोठा प्रतिसाद बघून वाटू लागल्रे की या विषयावरची थोडीशी प्राथमिक माहिती सर्वांना करून द्यावी. थोड्य़ा तांत्रीक माहितीने छायाचित्राच्या गुणवत्तेत फ़ार फ़रक पडू शकतो. उदा.

छायाचित्रकला

छायाचित्रकला
वरील विषयावर एक लेखमालिका लिहावयाचा विचार आहे. अर्थात नवागतांकरिता.पुढील बाजू थोडक्यात सांगावयाचा प्रयत्न करणार आहे.

छायाचित्र टीका २२

मी हौसेखातर छायाचित्र काढतो. कॅनन् एस्३आय एस् कॅमेरा वापरतो.
तांत्रिक बाबी फारशा माहिती नाहीत. तंत्रशुद्ध फोटोग्राफी शिकण्यासाठी काही दुवे माहित असतील तर द्यावेत.
माझी काही छायाचित्र खाली दिली आहेत.

छा टी - पाकोळी

नमस्कार मंडळी,

आज सकाळी पुण्यात ओकायामा गार्डन - अर्थात पु. ल. देशपांडे बागेत गेलो होतो. तिथे पाण्याच्या जवळ या पाकोळीचा फोटो मिळाला. बघा आणि सांगा कसा वाटतो ते.

लेखनविषय: दुवे:

हरवत जाणारा कला वारसा

हरवत जाणारा कलावारसा

छायाचित्र टीका १९

लास वेगस येथिल हॉटेल पॅरीस समोरील आयफेल टॉवरची प्रतिकृती.

कॅमेरा : कॅनन डिजीटल रेबेल ३५०ड
ऍपर्चर : १४
शटर : ३ सेकंद
आयएससो : ४००

लेखनविषय: दुवे:

छायाचित्र टीका १८

IMG_1386

सकाळचा नाष्टा.

एक्सिफ माहीती:
कॅमेरा: Canon Rebel XTi
एक्स्पोजर: 0.0१७ से. (१/६०)
ऍपरचर : f/५.६
फोकस: ३७ मि.मी.या
आय एस ओ : ४००
एक्स्पोजर बायस: ०/३ ई.व्ही.

 
^ वर