कला

एका वाक्यात उत्तरे द्या..

राम राम मंडळी,

आमचे कलानगरीतले दोस्त रावशेठ यांच्या समुदायावर आमचे हे पहिलेच लेखन. आम्ही आपल्या सर्वांकरता एक छोटासा गृहपाठ देत आहोत. ते विकासचं की नवनीतचं वर्कबुक नसतं का? तस्संच हेही एक वर्कबुकच आहे म्हणा ना! ;)

हिंदुस्थानी रागदारी संगीत

राम राम मंडळी,

हा समुदाय हिंदुस्थानी रागदारी संगीताला वाहिलेला समुदाय आहे.

या समुदायांतर्गत खालील मुद्द्यांचा मुख्यत्वेकरून समावेश असेल.

१) निरनिराळे राग,

सेल्युलॉइड

सर्व प्रकारचे चित्रपट आणि चित्रपटांशी संबंधित गोष्टींमध्ये रस असणार्‍या सर्वांचे स्वागत. येथे फक्त परीक्षणेच नव्हे तर चित्रपटांशी निगडीत असलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर चर्चा अपेक्षित आहे.

 
^ वर