भाषा

जैन साहित्यातील विश्वाकार - भाग ३ (अंतिम)

पहिल्या दोन भागांतच जवळपास सगळे सांगितले आहे. आणखी खूप सांगण्यासारखे नाही. प्रश्न "विश्व" ह्या गोष्टीचा नसून भाषेचा आहे, हीच ह्यातली गोम.

गीतमेघदूत ..१


II स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी प्रसन्न II


राम राम मंडळी,

पितळी तांब्याकडून आपल्या सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत! :)

रिक्षासंदेश

मुंबईतल्या मराठी रिक्षांवरचे संदेश मनोरंजक असतात. पण मला आता अाठवेनासे झाले आहेत. "येता की जाऊ?" खेरीज काही आठवत नाही. तर ते इथे लिहावेत ही विनंती. मीटरवरचे "हात नको लाऊ" ह्या आशयाच्या संदेशांचा उपविषय होऊ शकेल.

जैतुनबी ' जन्माने मुसलमान... कर्माने अखंड वारकरी '

म.टा. मधील खालील लेख आवडला आणि इतरांनी पण वाचावासा वाटला म्हणून येथे चिअकटवत आहे.

Maharashtra Times

आपापली दैवते

अतीव आदर, वगैरेवगैरे या चर्चेमुळे एक नव्याने नव्हे पण सातत्याने जाणवले की एकाचे दैवत हे दुसर्‍यासाठी केवळ मानवी आविष्कार असतो.

लेखनविषय: दुवे:

घरंगळलेले अनुस्वार

हे अंगुलिमालाप्रकाशचित्र विनोदबुद्धी बाजूला ठेवून पुनश्च पहा:

जैन साहित्यातील विश्वाकार - भाग २

आता जैन दर्शनाऐवजी "झेन" दर्शनाचा विचार करणार आहोत. दोघांचा संबंध काय? खूप दाट संबंध नसेल. पण दोन्हींचा जन्म एकाच संस्कृतीतला आहे.

जैन साहित्यातील विश्वाकार - भाग १

जैन वाङ्मयात जी विश्वाची संरचना सांगितली आहे ती थक्क करणारी आहे. ते समुद्र, ती द्वीपे, आकाश, पाताळ, ह्यांबद्दल वाचताना माणूस अक्षरशः हरवून जातो. पण ह्या सर्वांवर कळस म्हणजे विश्वाच्या एकूण आकाराबद्दलची कल्पना.

तीन प्रश्न

१ "अनुक्षेत्रपाळा" म्हणजे काय?

२ "राही" कोण?

३ "असुरपणे प्राशन केले" ह्यात असुरपणा म्हणजे काय?

वै० इ० : लिखाणात क मी त क मी पं च वी स शब्द हवेत.

 
^ वर