जरि उद्धरणी व्यय न तिच्या हो साचा हा व्यर्थ भार विद्येचा!

एका वाक्यात उत्तरे द्या..

राम राम मंडळी,

आमचे कलानगरीतले दोस्त रावशेठ यांच्या समुदायावर आमचे हे पहिलेच लेखन. आम्ही आपल्या सर्वांकरता एक छोटासा गृहपाठ देत आहोत. ते विकासचं की नवनीतचं वर्कबुक नसतं का? तस्संच हेही एक वर्कबुकच आहे म्हणा ना! ;)

हिंदुस्थानी रागदारी संगीत

राम राम मंडळी,

हा समुदाय हिंदुस्थानी रागदारी संगीताला वाहिलेला समुदाय आहे.

या समुदायांतर्गत खालील मुद्द्यांचा मुख्यत्वेकरून समावेश असेल.

१) निरनिराळे राग,

सेल्युलॉइड

सर्व प्रकारचे चित्रपट आणि चित्रपटांशी संबंधित गोष्टींमध्ये रस असणार्‍या सर्वांचे स्वागत. येथे फक्त परीक्षणेच नव्हे तर चित्रपटांशी निगडीत असलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर चर्चा अपेक्षित आहे.

मराठीतली फार्शी-१

मराठी भाषेत अनेक फार्शी शब्द इतके रूढ झाले आहेत की, आता एखादा शब्द फार्शीतून आला आहे हे सांगताही येणार नाही. ह्या शिवाय मराठीतले काही शब्द फारशी नसले तरी त्यांच्या निर्मितीमागे फार्शी प्रभाव आहे.

प्राथमिक गणित

येथे गणिताबद्दल समुदाय पाहुन आनंद झाला. बरेच विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणात गणिताची भीती घेतात अन् मग गणिताची भीती काही जात नाही. आपण् येथे अगदि बाळबोध गणिता पासून चर्चा करूयात का?

लेखनविषय: दुवे:

आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने...

ह्या समुदाय मराठी भाषा, बोलीभाषा, वाक्प्रचार, म्हणी, शब्दांच्या व्युत्पत्ती आदी विषयांवरील रंजक-रोचक देवाणघेवाण, सवालजवाब आणि चर्चा व्हावी.

लेखनविषय: दुवे:

अप्सरा

प्रस्तावना: हिंदू पुराणांत वारंवार येणाऱ्या अप्सरांबद्दल माहिती गोळा करावी असे काही दिवसांपूर्वी डोक्यात आले परंतु ही माहिती आपल्या पुराणांत संकलित नसून सर्वत्र विखुरलेली आहे.

मराठी साहित्य

मराठी साहित्याविषयी जिव्हाळा असणाऱ्या समस्त उपक्रमींचे या समुदायात स्वागत आहे.

मराठी साहित्यातील आवडलेले लेख, कविता, निवडक वेचे, समीक्षा किंवा इतर कुठल्याही साहित्यप्रकाराविषयी आपण येथे लिहू शकता, अथवा चर्चा करु शकता.

गणिती संज्ञांसाठी प्रतिशब्द

गणितासाठी मराठीत काही प्रतिशब्द योजित आहे. या शब्दांच्या वापराचे एक उदाहरण म्हणून विसंधी गणितातील (Discrete Mathematics) एका इंग्रजी उताऱ्याचे स्वैर रूपांतर येथे देत आहे. मूळ उताऱ्यात उपवनाची उपमा घालून तो रंजक करण्याचा प्रयत्न केला आहे -

गणित

गणित हा सगळ्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गाभा आहे. गणित ही प्रगतीची भाषा आहे. मराठीत गणित या विषयाचे अत्याधुनिक ज्ञान यावे यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 'गणित' हा समुदाय येथे सुरू करीत आहे.

लेखनविषय: दुवे:
 
^ वर