जरि उद्धरणी व्यय न तिच्या हो साचा हा व्यर्थ भार विद्येचा!

झुरळांची प्रजनन क्षमता

झुरळांची प्रजनन क्षमता ह्यावर कोणी माहिती देऊ शकेल का?

पुनःश्च हरि ॐ!

सद्या उपक्रमवर जे गोंधळाचे वातावरण आहे ते पाहून मी अतिशय व्यथित झालोय.

वारांची नावे

मराठी भाषेतील वारांची नावे आणि त्यांची निवड कशी आणि केव्हा केली गेली याबाबत उपक्रमाच्या सदस्यांना अधिक माहिती आहे काय?

निश्चयाचा महामेरू..

राम राम मंडळी,

निश्चयाचा महमेरू, बहुत जनासी आधारू..

ह्या समर्थांच्या ओळी मला इथे द्याव्याश्या वाटतात. परंतु या ओळी माहिती आणि विचारांची कितपत देवाणघेवाण करतात हे मला माहिती नाही!

"उपक्रमाबद्दल वाईट वाटते"का गेला?

श्री./श्रीमती उपक्रम

शाळेंत 'लैंगिक शिक्षण' हा वेगळा विषय असावा काय?

वरील विषय संदर्भांत मी एक पत्र काही वृत्तपत्रांना पाठवले आहे. ते छापून येईल की नाही ते सांगता येत नाही. पण त्यांतील विचार निदान उपक्रम-सदस्यांपर्यंत तरी पोचावेत या हेतूने त्याचा मजकूर खाली देत आहे.

२००७ चा ऍबेल पुरस्कार

भारतीय वंशाचे अमेरिकन गणिती श्री. श्रीनिवास एस. आर. वर्धन यांना २००७ चा गणितातील ऍबेल पुरस्कार घोषित झाला आहे.

लेखनविषयक मार्गदर्शन

भाषा, साहित्य आणि संस्कृती याबरोबरच विज्ञान, तंत्रज्ञान , गणित, कला, इतिहास या व यासारख्या इतर विषयांवर मराठीतून लेखन आणि चर्चा व्हावी, या विषयांशी निगडीत समुदाय बनावेत, उपक्रम चालावेत या उद्देशाने या संकेतस्थळाची निर्मिती केली आहे. या संकेतस्थळावर प्राधान्याने माहितीप्रधान लेखन आणि चर्चा व्हावी हा उद्देश आहे.

उकार (ऊकार) ?

नमस्कार मंडळी,
लहानपणापासून मला भेडसवणारे काही व्याकरणातील प्रश्न आहेत.
उ आणि ऊ वापरण्याचे व्याकरणामध्ये काही नियम आहेत का?
उदा.
पूर्व की पुर्व?
सुरु की सूरू?
माणुस की माणूस?
व्याकरणचे यासंबधी काय नियम आहेत.

ग्रामदैवत

हिंदू शास्त्रांप्रमाणे तीन प्रमुख दैवतांची आराधना करण्याचा प्रघात आहे. या दैवतांची विभागणी पुढील प्रकारे - ग्रामदैवत, कुलदैवत आणि इष्टदैवत. प्रत्येक व्यक्तीसाठी या तिन्ही दैवतांची निवड त्या व्यक्तीच्या जन्मवेळीच होते.

 
^ वर