सामाजिक

विकास !! डोक्या वरून सायकल वर पाणी...

मेरा भारत महान!!
मेरा भारत महान!!
विकास !! डोक्या वरून सायकल वर पाणी...

गोत्र आणि विवाह संबंध

नसते वाद विवाद उकरून काढण्यात भारतातील मंडळी जशी वाकबगार आहेत तशी बहुदा दुसर्‍या कोणत्याही देशातील नसतील. खाप पंचायत ह्या उत्तर भारतातल्या एका जुन्या समाज व्यवस्थेने आता सगोत्र विवाहाचा वाद असाच उपस्थित केला आहे.

सन्मानाने मरण्याचा हक्क (पूर्वार्ध)


सन्मानाने मरण्याचा हक्क


जीवन व मृत्यु

शिक्षणाचा मूलभूत हक्क की कारस्थान

एखादी चांगली गोष्ट घडत असली की काहीतरी कुजक्या शंका काढून त्यात खोडा घालायची सवय काही महाभागांना असते.

भ्रष्ट्र नोकरशाही ला याविधवा कडून कांहीच फायदा होणार नसल्या मुळे ही प्रकरणे लालफितीत बंद पडली आहेत. मनात विचार आला.

आजच एका समाजसेवी संस्थे कडून एक मेल आला. महाराष्ट्रात महिलावरील अत्याचार नवीन नाही. आपण सर्व महिलाच सन्मानासाठी, त्यांचा न्यायासाठी काम करत आहोत. कुटुंब अर्थ सहाय्य योजना विधवा महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आहे.

व्ययक्तिक रोग पेक्षा सामाजिक रोगांची यांना नेहमी काळजी असते.

आमचे ब्लॉगर स्नेही डॉक्टर चंद्रशेखर दाभाडकर बालरोग तज्ञ महाड हे डॉक्टर कमी समाजसेवक जास्त असे आहेत . आजच्या कट प्रक्टीसच्या च्या जमान्यात असे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे हा या अवलिया डॉक्टरांचा शालेय शिक्षणा पासून छंद.

पुन्हा एकदा सुखांत!

पुन्हा एकदा सुखांत!

ओपन माईंड ठेवायला कुणाचीच हरकत नसते पण

ओपन माईंड ठेवायला कुणाचीच हरकत नसते पण

थोडीशी समर्थनात्मक वाक्ये वाचून ओक यांचा मोठाच गोंधळ उडाला असण्याची शक्यता

तुम्ही बेल वाजवली का?

गेल्या काही दिवसात ह्या जहिराती पाहिल्या आणि योगायोगाने त्याचवेळेस इतर काही घडामोडी चाललेल्या बघून काही विचार मनात डोकावले.

वीज - स्फुर्ती

जाळ्यावर चालू असलेली वीज-चर्चा पाहुन एका आफ्रीकन मुलाचा परिस्थीशी सामना उपक्रमींशी शेअर करावा वाटला.

दुवा : http://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html

 
^ वर