व्यक्तिचित्र

जय व शंतनवः बाल वैद्न्यानिक

'शोले'तील जय-वीरू ही जोडी त्यांच्या मैत्री करता अख्ख्या भारतात हीट झाली ती सत्तरच्या दशकात. पण आज जय-शंतनू ही जोडी नुसत्या भारतातच गाजली नाहीतर ह्या जोडीने 'नासा'ला दणाणून सोडलं आहे.

व्यक्तिचित्र

मुंबईमध्ये हाजीअली जवळ टिपलेलं पोर्ट्रेट! ४०० ए.एस्.ए. फुजी कलर टीपी वापरली आहे. स्कॅन करून संगणकात फोटो-एडिटरमध्ये कृष्ण-धवल रूपांतरण केलं आहे. चेह-यावरील भाव अधोरेखित व्हावे म्हणून इतर भागावर थोडंसं बर्निंग केले आहे.

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -4

फोर्थ डायमेन्शन -27
सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -4
रॅफेल लेम्किन

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -3

फोर्थ डायमेन्शन -26

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -3
कॅथी हॅरिस

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -2

फोर्थ डायमेन्शन -25

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -2

पॉल रुसेसाबागिना

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -1

फोर्थ डायमेन्शन -24

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -1

दयामणी बार्ला

प्रास्ताविक

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

     गेले काही दिवस मी सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याबद्दल जरा माहिती गोळा करत होतो. पाच सप्टेंबरला शिक्षकदिनाला त्यांची काही माहिती देणारा एखादा लेख लिहावा असा विचार चालू होता. पण डॉ.

पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते - 3

फोर्थ डायमेन्शन - 17

पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते - 3
बलबीरसिंग सिचेवालची नदी-स्वच्छता मोहिम

पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते - 2

फोर्थ डायमेन्शन - 16
पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते - 2
ऍनी लिओनार्डची स्टोरी ऑफ स्टफ

पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते

फोर्थ डायमेन्शन - 15
पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते

 
^ वर