अनुभव

धातुपारायण

संस्कृतमधील विविध धातु आणि त्यांची रुपे ह्यांचे सार्वजनिक पारायण मुंबईतील एक अभ्यासकांचा गट नियमित करतो. सर्व संस्कृत प्रेमींना ह्यात सहभागी होता येईल.

उत्सव : पाण्यावरील जाळाचा

उत्सव : पाण्यावरील जाळाचा

पुर्वरंगः

मला भावलेला कारंजा!

मला भावलेला कारंजा!

पुर्वरंग :

मिशन इंस्तानबुल

भारता बाहेर कामासाठी काही दिवसांसाठी जायचे म्ह्टले की खुप कंटाळा येतो. नको ती नोकरी..... इतरांना खुप लाखोली वाहुन, ….कशी तरी मनाची तयारी करायची. मनाची तयारी करत मिशन इंस्तानबुल हाती घेतले......१५ दिवसांचे होते.

नृशंस

माझे नाडी ग्रंथ भविष्य लेखन कार्य भाग ४

माझे नाडी ग्रंथ भविष्य लेखन कार्य
भाग ४

नाडीवरील मराठीतील पहिले पुस्तक

माझे नाडी ग्रंथ भविष्य लेखन कार्य भाग ३

माझे नाडी ग्रंथ भविष्य लेखन कार्य
भाग ३

तेरा काम हो जाएगा

नाडी ग्रंथांचा भांडाफोड

प्रेषक shashioak (सोम, 05/18/2009 - 07:41)

सारासार विचार, विवेक बुद्धी, तर्क, प्रयोग, सांख्यिकीय अंदाज व विश्लेषण, सामान्य ज्ञान (common sense) इत्यादींच्या सहाय्याने अशा चमत्कारांची भांडाफोड करणे सहज शक्य आहे.

तें ... पाकिस्तानात

आत्ताच मी नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'द डॉन' ची जालआवृत्ती चाळत होतो. नेहमी काहीनाकाही छान मिळते वाचायला. आज तर आश्चर्याची परमावधी झाली. पटकन एका कोपर्‍यातल्या बातमीकडे नजर गेली. अक्षरशः उडालो... बातमी होती...

 
^ वर